Úřední deska obce Hnanice (stav ke dni 23.02.2020) [Archiv]

Fyzická úřední deska je umístěna u vchodu do Obecního úřadu obce Hnanice

Elektronická deska je rozdělena do čtyř částí. Pokud je některá část prázdná, není zobrazena.

1. Program jednání obecního zastupitelstva

2. Různé

3. Usnesení obecního zastupitelstva

4. Územní rozhodnutí a záměry obce

5. Závazné vyhlášky obce Hnanice

Další dokumenty pak naleznete v Archivu sejmutých dokumentů

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
3.2.2020 11.2.2020 Program jednání obecního zastupitelstva č. 200/2020 dne 11.2.2020. pdf [199 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
20.1.2020 5.2.2020 Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy o vyhrazení cest v klidovém území Národního parku Podyjí. pdf [1 MB] Různé
7.1.2020 23.1.2020 Rozhodnutí o povolení pokácení 2 ks dřevin - třešeň. pdf [211 kB] Různé
18.12.2019 3.1.2020 Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Hnanice č. 199/2019 ze dne 17.12.2019. pdf [271 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
18.12.2019 3.1.2020 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Hnanice. pdf [1 MB] Různé
10.12.2019 28.12.2019 Návrh opatření obecné povahy o vyhrazení cest v klidovém území Národního parku Podyjí. pdf [2 MB] Různé
9.12.2019 25.12.2019 Návrh opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku Podyjí. pdf [140 kB] Různé
29.11.2019 30.12.2019 Kalkulace vodného a stočného obce Hnanice na rok 2020. pdf [229 kB] Různé
29.11.2019 17.12.2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Daníž vodovody Šatov na roky 2021-2023. pdf [60 kB] Různé
29.11.2019 15.12.2019 Návrh rozpočtu DSO Daníž vodovody Šatov na rok 2020. pdf [48 kB] Různé
27.11.2019 18.12.2019 Návrh rozpočtu obce Hnanice na rok 2020. pdf [699 kB] Různé
7.11.2019 23.11.2019 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č.2/2019, o místním poplatku z pobytu. pdf [1 MB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
7.11.2019 23.11.2019 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů. pdf [957 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
7.11.2019 23.11.2019 Usnesení z jednání obecního zastupitelstva č. 198/2019 dne 5.11.2019. pdf [199 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
7.11.2019 23.11.2019 Záměr pachtu obecního majetku - pozemků k jejich zemědělskému využití: část parcely č. 762 (0,0430 ha), parcela č. 777 (0,2125 ha), parcela č. 781 (0,2000 ha), část parcely č. 785 (0,0225 ha), část parcely č. 787 (0,0973 ha), část parcely č. 793 (0,1550 ha), část parcely č. 796 (0,5040 ha), dvě části parcely č. 842 (0,0645 a 0,0330 ha), část parcely č. 724 (0,0630 ha) a část parcely č. 737 (0,1300 ha), o celkové výměře 1,5248 ha. pdf [274 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
1.11.2019 17.11.2019 Návrh opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku Podyjí. pdf [2 MB] Různé
31.10.2019 1.12.2019 Výzva k podání připomínek nebo námitek ve věci stanovení místní úpravy provozu. pdf [459 kB] Různé
31.10.2019 1.12.2019 Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. pdf [1 MB] Různé
25.10.2019 5.11.2019 Program jednání obecního zastupitelstva č. 198/2019,které se koná dne 5.11.2019. pdf [199 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
18.10.2019 3.11.2019 Povinnost odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení, zásady pro odstraňování. pdf [1 MB] Různé
24.9.2019 9.11.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a vyhodnocení vlivů navrhu na udržitelný rozvoj území. pdf [443 kB] Různé
4.9.2019 20.9.2019 Záměr prodeje části pozemku obce Hnanice parc. č. 25/1 v k.ú. Hnanice. pdf [485 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
4.9.2019 20.9.2019 Usnesení z jednání obecního zastupitelstva č. 197/2019 ze dne 3.9.2019. pdf [195 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
26.8.2019 3.9.2019 Program jednání obecního zastupitelstva č. 197/2019, které se koná dne 3.9.2019. pdf [199 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
1.7.2019 17.7.2019 Usnesení z jednání obecního zastupitelstva č. 196/2019 ze dne 28.6.2019. pdf [191 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
21.6.2019 28.6.2019 Oznámení o výběrovém řízení na pozici knihovník/knihovnice do obecní knihovny Hnanice. pdf [510 kB] Různé
20.6.2019 28.6.2019 Program jednání obecního zastupitelstva č. 196/2019 dne 28.6.2019. pdf [195 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
14.6.2019 30.6.2019 Záměr pronájmu části pozemku obce Hnanice parc. č. 358/1 v k.ú. Hnanice. pdf [446 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
14.6.2019 30.6.2019 Záměr prodeje části pozemku obce Hnanice parc. č. 25/1 v k.ú. Hnanice. pdf [526 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
14.6.2019 30.6.2019 Usnesení z jednání obecního zastupitelstva č. 195/2019 ze dne 11.6.2019. doc [103 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
7.6.2019 24.6.2019 Návrh Závěrečného účtu svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2018 včetně přílohy: Výkazu Fin2-12M pdf [792 kB] Různé
3.6.2019 11.6.2019 Program jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 195/2019 dne 11.6.2019. pdf [196 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
30.5.2019 16.6.2019 Veřejná vyhláška, zveřejnění opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého. pdf [379 kB] Různé
22.5.2019 7.6.2019 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/413 u obce Hnanice. pdf [833 kB] Různé
15.5.2019 11.6.2019 Návrh Závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2018. pdf [422 kB] Různé
14.5.2019 24.6.2019 Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Národního parku Podyjí za rok 2018. pdf [41 kB] Různé
13.5.2019 27.5.2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v Hnanicích dne 27.05.2019 pdf [55 kB] Různé
9.5.2019 25.5.2019 Záměr pronájmů částí pozemků parc. č. 777 a 1117 v katastrálním území Hnanice, ve vlastnictví obce Hnanice. pdf [395 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
9.5.2019 25.5.2019 Oznámení o době a místě konání voleb v obci Hnanice pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019. pdf [192 kB] Různé
9.5.2019 25.5.2019 Usnesení z jednání obecního zastupitelstva č. 194/2019 ze dne 7.5.2019. pdf [271 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
8.5.2019 25.5.2019 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019. pdf [182 kB] Různé
29.4.2019 25.5.2019 Jmenování členů okrskové volební komise v Hnanicích pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019. pdf [410 kB] Různé
29.4.2019 25.5.2019 První zasedání okrskové volební komise v Hnanicích pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019. pdf [380 kB] Různé
26.4.2019 7.5.2019 Program jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 194/2019 dne 7.5.2019. pdf [199 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
25.4.2019 11.5.2019 Rozhodnutí o umístění stavby stavba technické infrastruktury "Hnanice_ul.Sklepni:obnova vvNN a DP" č.s. 1040013269 Hnanice. pdf [256 kB] Různé
24.4.2019 28.5.2019 Návrh Závěrečného účtu Svazku znojemských vinařských obcí "Daníž" za rok 2018. pdf [2 MB] Různé
24.4.2019 28.5.2019 Návrh rozpočtu Svazku znojemských vinařských obcí "Daníž" na rok 2019. pdf [261 kB] Různé
15.4.2019 17.5.2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v obci Hnanice dne 17.05.2019. pdf [55 kB] Různé
4.4.2019 29.4.2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.04.2019 od 07:30 do 15:30 hodin v obci Hnanice. pdf [76 kB] Různé
27.3.2019 25.5.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Hnanice pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019. pdf [194 kB] Různé
27.3.2019 25.5.2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v Hnanicích pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019. pdf [192 kB] Různé
22.3.2019 25.5.2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v Hnanicích pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019. pdf [196 kB] Různé
13.3.2019 29.3.2019 Rozhodnutí povolení zřízení sjezdu k pozemku parc. č. 714/5 v k.ú. Hnanice. pdf [199 kB] Různé
12.3.2019 28.3.2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, který se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje. pdf [588 kB] Různé
5.3.2019 21.3.2019 Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: stavba technické infrastruktury "Hnanice_ul.Sklepni:obnova vvNN a DP". pdf [249 kB] Různé
4.3.2019 20.3.2019 Záměr pronájmu pozemku obce Hnanice parc. č. 714/4 v k.ú. Hnanice. pdf [189 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
4.3.2019 20.3.2019 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. pdf [248 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
4.3.2019 20.3.2019 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hnanice č. 193/2019 dne 26.02.2019. pdf [267 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
15.2.2019 26.2.2019 Program jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 193/2019 dne 26.2.2019. pdf [199 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
4.2.2019 24.6.2019 Návrh rozpočtu Svazku obcí Národního parku Podyjí na rok 2019. pdf [89 kB] Různé
21.1.2019 21.2.2019 Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018. pdf [457 kB] Různé
28.12.2018 1.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 12/2018. pdf [755 kB] Různé
19.12.2018 24.6.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria Svazku obcí Národního parku Podyjí na rok 2019. pdf [177 kB] Různé
14.12.2018 31.12.2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hnanice č. 192/2018 dne 13.12.2018. pdf [271 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
12.12.2018 31.12.2018 Návrh rozpočtu DSO Daníž vodovody Šatov na rok 2019. pdf [1 MB] Různé
3.12.2018 1.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 11/2018. pdf [758 kB] Různé
28.11.2018 31.12.2018 Kalkulace a vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro obec Hnanice na rok 2019. pdf [229 kB] Různé
27.11.2018 14.12.2018 Návrh rozpočtu obce Hnanice na rok 2019. pdf [742 kB] Různé
15.11.2018 3.12.2018 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Hnanice č. 191/2018 dne 13.11.2018. pdf [269 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
5.11.2018 13.11.2018 Program jednání obecního zastupitelstva č. 191/2018 dne 13.11.2018. pdf [186 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
3.11.2018 1.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 10/2018. pdf [756 kB] Různé
31.10.2018 16.11.2018 Usnesení z ustavujícího zasedání obce Hnanice č. 190/2018 dne 30.10.2018. pdf [200 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
22.10.2018 30.10.2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hnanice. pdf [199 kB] Různé
10.10.2018 26.10.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hnanice. pdf [1 MB] Různé
8.10.2018 1.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 9/2018. pdf [755 kB] Různé
20.9.2018 6.10.2018 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů v obci Hnanice pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018. pdf [196 kB] Různé
17.9.2018 6.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb v obci Hnanice pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018. pdf [197 kB] Různé
10.9.2018 31.10.2018 Sdělení o vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb. pdf [822 kB] Různé
7.9.2018 28.12.2018 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2/2018 DSO Daníž vodovody Šatov. pdf [962 kB] Různé
7.9.2018 6.10.2018 První zasedání okrskové volbní komise Hnanice pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018. pdf [197 kB] Různé
6.9.2018 6.10.2018 Jmenování členů okrskové volbní komise Hnanice pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018. pdf [201 kB] Různé
3.9.2018 1.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 8/2018. pdf [757 kB] Různé
21.8.2018 6.10.2018 Jmenování zapisovatelky okrskové volbní komise Hnanice pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018. pdf [196 kB] Různé
20.8.2018 5.10.2018 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Hnanice pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018. pdf [199 kB] Různé
15.8.2018 1.9.2018 Usnesení z jednání obecního zastupitelstva obce Hnanice č. 189/2018 ze dne 14.8.2018. pdf [271 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
6.8.2018 14.8.2018 Program jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 189/2018 dne 14.8.2018. pdf [247 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
31.7.2018 1.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 7/2018. pdf [758 kB] Různé
13.7.2018 5.10.2018 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků, počtu zastupitelů pro další volební období a počtu potřebných podpisů pod petice pro obec Hnanice. pdf [242 kB] Různé
2.7.2018 30.6.2019 Oznámení o zveřejněných dokumentech Svazku obcí Národního parku Podyjí, schválený závěrečný účet za rok 2017 a rozpočet na rok 2018. pdf [56 kB] Různé
29.6.2018 1.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 6/2018. pdf [754 kB] Různé
21.6.2018 8.7.2018 Záměr prodeje části pozemku obce Hnanice parc. č. 2/1 v k.ú. Hnanice. pdf [439 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
21.6.2018 8.7.2018 Záměr prodeje pozemku obce Hnanice parc. č. 90/3 v k.ú. Hnanice. pdf [487 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
20.6.2018 7.7.2018 Nařízení města Znojma č. 3/2018 kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy na období let 2020 - 2030 v zařizovacím obvodu "Znojmo II" (LHC 616819) pdf [43 kB] Různé
20.6.2018 7.7.2018 Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 188/2018 ze dne 19.6.2018. pdf [897 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
19.6.2018 11.6.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2017 pdf [759 kB] Různé
13.6.2018 1.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 5/2018. pdf [758 kB] Různé
8.6.2018 19.6.2018 Program jednání obecního zastupitelstva č. 188/2018 dne 19.6.2018 pdf [307 kB]
5.6.2018 30.6.2018 Návrh závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2017, včetně příloh. pdf [2 MB] Různé
30.5.2018 19.6.2018 Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2017. pdf [758 kB] Různé
18.5.2018 30.6.2018 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Národního parku Podyjí za rok 2017 včetně všech příloh a Oznámení o zveřejnění. pdf [1 MB] Různé
16.5.2018 16.6.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Svazku znojemských vinařských obcí Daníž, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. pdf [1 MB] Různé
16.5.2018 16.6.2018 Návrh rozpočtu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž na rok 2018. pdf [460 kB] Různé
16.5.2018 16.6.2018 Návrh Střednědobého výhledu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž na rok 2019 - 2022. pdf [472 kB] Různé
3.5.2018 1.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 4/2018. pdf [624 kB] Různé
27.4.2018 27.5.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné. pdf [237 kB] Různé
9.4.2018 6.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 3/2018. pdf [624 kB] Různé
9.4.2018 25.4.2018 Rozhodnutí prodloužení platnosti povolení "Rekonstrukce lesních cest v Národním parku" pdf [466 kB] Různé
22.3.2018 24.5.2018 Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa. pdf [165 kB] Různé
19.3.2018 30.6.2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí Národního parku Podyjí na rok 2018. pdf [193 kB] Různé
6.3.2018 1.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 2/2018. pdf [620 kB] Různé
1.3.2018 17.3.2018 Rozhodnutí povolení zřízení sjezdu k pozemku parc. č. 405/12 v k.ú. Hnanice. pdf [519 kB] Různé
27.2.2018 15.3.2018 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti povolení "Rekonstrukce lesních cest v Národním parku". pdf [512 kB] Různé
21.2.2018 8.3.2018 Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Hnanice č. 187/2018 ze dne 20.2.2018. pdf [270 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
21.2.2018 8.3.2018 Usnesení z jednání astupitelstva obce Hnanice č. 187/2018 ze dne 20.2.2018. pdf [660 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
19.2.2018 28.12.2018 Oznámení o zveřejněné dokumentů Svazku Daníž vodovody Šatov - Rozpočtové opatření č. 1/2018. pdf [137 kB] Různé
8.2.2018 20.2.2018 Program jednání obecního zastupitelstva č. 187/2018 dne 20.2.2018. pdf [288 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
5.2.2018 1.1.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 1/2018. pdf [246 kB] Různé
30.12.2017 31.1.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 13/2017. pdf [333 kB] Různé
28.12.2017 27.1.2018 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a pro případné II. kolo konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018. pdf [219 kB] Různé
27.12.2017 27.1.2018 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a pro případné II. kolo konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018. pdf [199 kB] Různé
15.12.2017 28.12.2018 Oznámení o schváleném Rozpočtu DSO Daníž na rok 2018. pdf [440 kB] Různé
15.12.2017 13.12.2018 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Hnanice na rok 2018. pdf [335 kB] Různé
15.12.2017 27.1.2018 První zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a pro případné II. kolo konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018. pdf [202 kB] Různé
15.12.2017 1.1.2018 Záměr prodeje části obecního pozemku parc. číslo 714 v k.ú. Hnanice. pdf [462 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
15.12.2017 1.1.2018 Záměr prodeje částí obecních pozemků parc. číslo 31/1 a 358/1 v k.ú. Hnanice. pdf [422 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
15.12.2017 1.1.2018 Záměr prodeje části obecního pozemku parc. 309/1 v k.ú. Hnanice. pdf [388 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
15.12.2017 1.1.2018 Záměr pronájmu vodní plochy - rybníku ve vlastnictví obce Hnanice, parc. číslo 332 v k.ú. Hnanice. pdf [216 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
14.12.2017 14.6.2018 Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Hnanice č. 186/2017 ze dne 12.12.2017. pdf [747 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
14.12.2017 27.1.2018 Jmenování členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a pro případné II. kolo konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018. pdf [221 kB] Různé
14.12.2017 29.12.2017 Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského. pdf [275 kB] Různé
4.12.2017 12.12.2017 Program jednání obecního zastupitelstva č. 186/2017 dne 12.12.2017. pdf [206 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
30.11.2017 27.1.2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a pro případné II. kolo konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018. pdf [219 kB] Různé
30.11.2017 31.12.2017 Kalkulace vodného a stočného obce Hnanice na rok 2018. pdf [229 kB] Různé
30.11.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 12/2017. pdf [333 kB] Různé
24.11.2017 15.12.2017 Návrh rozpočtu DSO Daníž vodovody Šatov na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu na roky 2019 - 2021. pdf [449 kB] Různé
24.11.2017 9.12.2017 Rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu na pozemek p.č. 160 v k.ú. Hnanice. pdf [521 kB] Různé
23.11.2017 12.12.2017 Návrh rozpočtu obce Hnanice na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021. pdf [2 MB] Různé
14.11.2017 31.1.2018 Volby přísedících soudu pro období 2018 - 2022. pdf [294 kB] Různé
13.11.2017 13.12.2018 Rozpočet Mateřské školy Hnanice pro rok 2018. pdf [212 kB] Úřední deska MŠ Hnanice
9.11.2017 27.1.2018 Stanovení počtu a sídla volebního okrsku pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a pro případné II. kolo konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018. pdf [222 kB] Různé
9.11.2017 27.1.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a pro případné II. kolo konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018. pdf [218 kB] Různé
8.11.2017 24.11.2017 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů zpracování těžeb nahodilých. pdf [274 kB] Různé
7.11.2017 23.11.2017 Opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu u zvláště chráněného živočicha bobra evropského pdf [276 kB] Různé
30.10.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 11/2017. pdf [332 kB] Různé
30.10.2017 15.11.2017 Opatření obecné povahy - výjimka za zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývije zvláště chráněných druhů živočichů. pdf [210 kB] Různé
5.10.2017 31.10.2017 Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky 294/2006 Sb. v roce 2016. pdf [386 kB] Různé
4.10.2017 20.10.2017 Záměr prodeje obecního pozemku par.č. 209/3 v k.ú. Hnanice. pdf [227 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
4.10.2017 20.10.2017 Záměr prodeje dvou samostatných částí obecního pozemku par.č. 714 (714/4 a 714/5) v k.ú. Hnanice. pdf [252 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
4.10.2017 20.10.2017 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21.října 2017. pdf [185 kB] Různé
4.10.2017 20.10.2017 Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci Hnanice pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21.října 2017. pdf [203 kB] Různé
2.10.2017 2.4.2018 Usnesení obecního zastupitelstva č. 185/2017 ze dne 27.9.2017 pdf [726 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
30.9.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 10/2017. pdf [333 kB] Různé
22.9.2017 8.10.2017 Návrh opatření obecné povahy, povolení výjimky za zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. pdf [211 kB] Různé
20.9.2017 5.6.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 SZVO Daníž pdf [290 kB] Různé
20.9.2017 20.10.2017 Jmenování členů okrskové volební komise pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21.října 2017. pdf [223 kB] Různé
20.9.2017 21.9.2017 První zasedání okrskové volební komise pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21.října 2017. pdf [188 kB] Různé
19.9.2017 5.10.2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, nařízení vlastníkům dřevin pdf [223 kB] Různé
18.9.2017 27.9.2017 Program jednání obecního zastupitelstva č. 185/2017 dne 27.9.2017 pdf [206 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
7.9.2017 20.10.2017 Jmenování zapisovatele volebního okrsku pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21.října 2017. pdf [201 kB] Různé
30.8.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 9/2017. pdf [335 kB] Různé
28.8.2017 20.10.2017 Stanovení počtu a sídla volebního okrsku pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21.října 2017. pdf [188 kB] Různé
21.8.2017 20.10.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v Hnanicích pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21.října 2017. pdf [199 kB] Různé
30.7.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 8/2017. pdf [335 kB] Různé
24.7.2017 5.6.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017 SZVO Daníž pdf [291 kB] Různé
19.7.2017 31.8.2017 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2017 ze dne 18.6.2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. pdf [670 kB] Různé
3.7.2017 2.7.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SONPP a zveřejnění schváleného rozpočtu SONPP na rok 2017 pdf [84 kB] Různé
30.6.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2017. pdf [333 kB] Různé
28.6.2017 27.6.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů svazku Daníž vodovody Šatov - Schválený Závěrečný účet za rok 2016 pdf [433 kB] Různé
26.6.2017 5.6.2018 Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017 a Závěrečného účtu za rok 2016 SZVO Daníž pdf [315 kB] Různé
20.6.2017 20.6.2018 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2016 pdf [342 kB] Různé
12.6.2017 10.12.2017 Usnesení z OZ č. 184/2017 ze dne 7.6.2017 pdf [299 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
7.6.2017 22.6.2017 Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 Svazku znojemských vinařských obcí Daníž pdf [912 kB] Různé
6.6.2017 30.6.2017 Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2016 sestavený k 31.12.2016 pdf [1 MB] Různé
31.5.2017 20.6.2017 Návrh závěrečného účtu SONPP za rok 2016 pdf [2 MB] Různé
30.5.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2017 pdf [336 kB] Různé
30.5.2017 7.6.2017 Program jednání obecního zastupitelstva č. 184/2017 dne 7.6.2017 pdf [138 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
17.5.2017 2.6.2017 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Novotný pdf [213 kB] Různé
16.5.2017 7.6.2017 Návrh závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2016 pdf [1 MB] Různé
15.5.2017 1.6.2017 Záměr prodeje části pozemku p.č. 191/1 ve vlastnictví obce Hnanice pdf [137 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
15.5.2017 1.6.2017 Záměr směny pozemku p.č. 755 ve vlastnictví obce Hnanice za pozemek p.č. 728 pdf [136 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
12.5.2017 12.11.2017 Usnesení z OZ č. 183/2017 ze dne 10.5.2017 pdf [286 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
10.5.2017 25.5.2017 Oznámení ředitelky MŠ Hnanice o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018. pdf [114 kB] Různé
9.5.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 5/2017 pdf [338 kB] Různé
2.5.2017 10.5.2017 Program jednání obecního zastupitelstva č. 183/2017 dne 10.5.2017 pdf [209 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
27.4.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku Daníž vodovody Šatov. pdf [436 kB] Různé
19.4.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 4/2017 pdf [338 kB] Různé
30.3.2017 13.1.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 3/2017 pdf [336 kB] Různé
27.3.2017 24.4.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 DSO - Daníž - vodovody Šatov pdf [138 kB]
23.3.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku Daníž vodovody Šatov pdf [451 kB] Různé
22.3.2017 11.6.2018 SZVO Daníž - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na období 2017 - 2019 pdf [150 kB] Různé
22.3.2017 13.12.2017 SZVO Daníž - Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria na období do schválení rozpočtu na rok 2017 pdf [149 kB] Různé
22.3.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu obce Hnanice na období 2015 - 2019 pdf [342 kB] Různé
22.3.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 2/2017 pdf [336 kB] Různé
22.3.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření obce Hnanice č. 1/2017 pdf [336 kB] Různé
20.3.2017 13.12.2017 Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Hnanice na rok 2017 pdf [338 kB] Různé
16.3.2017 16.9.2017 Usnesení z OZ č. 182/2017 ze dne 15.3.2017 pdf [301 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
7.3.2017 15.3.2017 Program jednání obecního zastupitelstva č. 182/2017 dne 15.3.2017 pdf [127 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
1.3.2017 26.6.2017 Návrh rozpočtu SZVO Daníž na rok 2017 pdf [368 kB] Různé
27.2.2017 20.6.2017 Návrh rozpočtu Svazku obcí Národního parku Podyjí na rok 2017 pdf [447 kB] Různé
26.1.2017 26.4.2017 Oznámení o zamýšleném převodu p.č. 250/5 a p.č. 250/6 pdf [608 kB] Různé
14.1.2017 14.2.2017 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, aviární influenzy na území České republiky pdf [302 kB] Různé
22.12.2016 22.6.2017 Usnesení z OZ č. 181/2016 ze dne 21.12.2016 pdf [730 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
2.12.2016 18.12.2016 Návrh rozpočtu obce Hnanice 2017 pdf [400 kB] Různé
29.11.2016 30.12.2016 Kalkulace vodného a stočného na rok 2017 pdf [152 kB] Různé
24.11.2016 24.5.2017 Usnesení z OZ č. 180/2016 ze dne 23.11.2016 pdf [211 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
24.11.2016 26.12.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výměnu svítidel veřejného osvětlení pdf [733 kB] Různé
24.11.2016 10.12.2016 Příloha č. 2 Usnesení č. 180/2016 - Usnesení o vydání územního plánu Hnanice pdf [360 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
24.11.2016 10.12.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání územního plánu pdf [308 kB] Různé
22.11.2016 22.2.2017 Oznámení o zamýšleném převodu p.č. 306/7 pdf [774 kB] Různé
20.10.2016 5.11.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje pdf [667 kB] Různé
6.10.2016 2.11.2016 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.11.2016 v době od 07:30 do 15:30 hodin. pdf [267 kB] Různé
23.9.2016 25.11.2016 Smlouva o dílo - obnova veřejného osvětlení v obci Hnanice pdf [2 MB] Různé
22.9.2016 8.10.2016 Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci - volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016. pdf [203 kB] Různé
21.9.2016 21.3.2017 Usnesení z OZ č. 179/2016 ze dne 20.9.2016 pdf [214 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
21.9.2016 7.10.2016 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o zákazu volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích. pdf [208 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
21.9.2016 7.10.2016 Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky. pdf [202 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
12.9.2016 20.9.2016 Program jednání OZ č. 179/2016 dne 20.9.2016 pdf [124 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
7.9.2016 22.9.2016 Jmenování členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 pdf [209 kB] Různé
7.9.2016 16.9.2016 První zasedání okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 pdf [206 kB] Různé
24.8.2016 7.9.2016 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 pdf [202 kB] Různé
22.8.2016 6.9.2016 Protokol o otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek "Obec Hnanice - obnova VO" pdf [994 kB]
22.8.2016 5.9.2016 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 pdf [205 kB] Různé
8.8.2016 23.8.2016 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 pdf [202 kB] Různé
1.8.2016 16.8.2016 Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů obdrží lesní hospodářskou osnovu pdf [176 kB] Různé
22.7.2016 22.8.2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Obec Hnanice - obnova veřejného osvětlení (zadávací dokumentace) pdf [433 kB] Různé
16.6.2016 16.12.2016 Usnesení z OZ č. 178/2016 ze dne 15.6.2016 pdf [225 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
16.6.2016 2.7.2016 OZV č. 1/2016 - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky pdf [654 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
16.6.2016 2.7.2016 OZV č. 2/2016 - o zákazu volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích pdf [577 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
16.6.2016 2.7.2016 OZV č. 3/2016 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností pdf [435 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
16.6.2016 2.7.2016 Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 25/3 v k.ú. Hnanice pdf [203 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
16.6.2016 2.7.2016 Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 247/1 v k.ú. Hnanice pdf [203 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
7.6.2016 15.6.2016 Program jednání OZ č. 178/2016 dne 15.6.2016 pdf [122 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
6.6.2016 24.6.2016 Návrh záverečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2015, sestavený k 31.12.2015 pdf [668 kB] Různé
6.6.2016 24.6.2016 Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z pdf [2 MB] Různé
3.6.2016 20.6.2016 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí Matouš Jurák pdf [312 kB] Různé
19.5.2016 5.6.2016 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Národního parku Podyjí za rok 2015. pdf [707 kB] Různé
16.5.2016 1.6.2016 Návrh závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2015. pdf [2 MB] Různé
5.5.2016 5.11.2016 Usnesení z OZ č. 177/2016 ze dne 4.5.2016 pdf [221 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
5.5.2016 22.5.2016 Záměr prodeje části obecních pozemků p.č. 247/1 a p.č. 191/1 v k.ú. Hnanice pdf [205 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
4.5.2016 20.5.2016 Návrh závěrečného účtu SZVO Daníž na rok 2015 pdf [2 MB] Různé
29.4.2016 31.5.2016 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015. pdf [403 kB] Různé
29.4.2016 16.5.2016 Veřejná vyhláška Zásad územního rozvoje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území pdf [910 kB] Různé
25.4.2016 4.5.2016 Program jednání OZ č. 177/2016 dne 4.5.2016 pdf [120 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
21.4.2016 30.5.2016 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu Hnanice pdf [318 kB] Různé
5.4.2016 22.4.2016 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí rodinný dům a přípojky - Polákovi pdf [301 kB] Různé
21.3.2016 13.4.2016 Návrh rozpočtu SZVO Daníž na rok 2016 pdf [168 kB] Různé
16.3.2016 31.3.2016 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2016 pdf [545 kB] Různé
11.3.2016 30.3.2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 DSO - Daníž - vodovody Šatov pdf [209 kB] Různé
1.3.2016 17.3.2016 Rozhodnutí o povolení komunikačního napojení pozemku p.č. 704 pdf [215 kB] Různé
29.2.2016 2.1.2018 Protokoly o zkouškách pitné vody 2016 - pdf. pdf [1 MB] Různé
29.2.2016 29.8.2016 Usnesení z OZ č. 176/2016 ze dne 26.2.2016 pdf [228 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
29.2.2016 16.3.2016 Schválený rozpočet Obce Hnanice na rok 2016 pdf [265 kB] Různé
24.2.2016 11.3.2016 Prodloužení platnosti povolení "Rekonstrukce lesních cest v Národním parku" pdf [1 MB] Různé
23.2.2016 14.3.2016 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Hnanice pro školní rok 2016/2017 pdf [109 kB] Různé
10.2.2016 27.2.2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí Národního parku Podyjí pdf [777 kB] Různé
10.2.2016 26.2.2016 Návrh rozpočtu Obce Hnanice na rok 2016 pdf [263 kB] Různé
22.1.2016 9.2.2016 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti povolení "Rekonstrukce lesních cest v Národním parku" pdf [964 kB] Různé
20.1.2016 29.2.2016 Žádost o příspěvek na mobilitu pdf [185 kB] Různé
14.1.2016 31.1.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Odry a Národní plán povodí Dunaje. pdf [398 kB] Různé
15.12.2015 30.12.2016 Svoz domovního odpadu v roce 2016 pdf [368 kB] Různé
7.12.2015 7.6.2016 Usnesení z OZ č. 175/2015 ze dne 2.12.2015 pdf [209 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
7.12.2015 31.12.2015 Dodatek č. 9 kalkulace vodného a stanovení výše nájemného pro rok 2016 pdf [579 kB] Různé
7.12.2015 23.12.2015 Záměr prodeje části pozemku p.č. 25/3 pdf [189 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
7.12.2015 23.12.2015 Záměr prodeje pozemku p.č. 36, včetně stavby na pozemku pdf [193 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
7.12.2015 23.12.2015 Příloha k OZV č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. pdf [166 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
4.12.2015 4.3.2016 Seznam nemovitých věcí nacházejících se na území obce Hnanice, u nichž není označena dostatečná identifikace. pdf [101 kB] Různé
3.12.2015 19.12.2015 Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy MŠ č. p. 88, par. č. 121 pdf [201 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
30.11.2015 31.12.2015 Kalkulace vodného a stočného na rok 2016 pdf [139 kB] Různé
24.11.2015 2.12.2015 Program jednání OZ č. 175/2015 dne 2.12.2015 pdf [112 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
12.11.2015 30.11.2015 Rozhodnutí o povolení komunikačního napojení pozemku p.č. 709 pdf [203 kB] Různé
10.11.2015 27.11.2015 CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) - vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí pdf [96 kB] Různé
10.11.2015 27.11.2015 Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje k Návrhu územního plánu Hnanice pdf [949 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
30.10.2015 29.4.2016 Usnesení z OZ č. 174/2015 ze dne 28.10.2015 pdf [207 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
30.10.2015 16.11.2015 Záměr prodeje části pozemku p.č. 358/1 pdf [193 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
19.10.2015 28.10.2015 Program jednání OZ č. 174/2015 dne 28.10.2015 pdf [115 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
11.9.2015 28.9.2015 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí Hotel HAPPY STAR s.r.o. pdf [297 kB] Různé
10.9.2015 10.3.2016 Usnesení z OZ č. 173/2015 ze dne 9.9.2015 pdf [202 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
28.8.2015 28.2.2016 Usnesení z OZ č. 172/2015 ze dne 25.8.2015 pdf [204 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
17.8.2015 25.8.2015 Program jednání OZ č. 172/2015 dne 25.8.2015 pdf [78 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
22.7.2015 7.8.2015 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod CZ06Z pdf [790 kB] Různé
9.7.2015 9.1.2016 Usnesení z OZ č. 171/2015 ze dne 8.7.2015 pdf [146 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
29.6.2015 8.7.2015 Program jednání OZ č. 171/2015 dne 8.7.2015 pdf [77 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
11.6.2015 27.6.2015 Rozhodnutí o povolení komunikačního napojení pozemku p.č. 245/1 pdf [137 kB] Různé
8.6.2015 24.6.2015 Návrh závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2014 pdf [859 kB] Různé
28.5.2015 28.11.2015 Usnesení z OZ č. 170/2015 ze dne 27.5.2015 pdf [143 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
28.5.2015 14.6.2015 Záměr prodeje nemovitého majetku - pozemku p.č. 937 pdf [129 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
28.5.2015 13.6.2015 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Národního parku Podyjí za rok 2014 včetně příloh pdf [2 MB] Různé
18.5.2015 27.5.2015 Program jednání OZ č. 170/2015 dne 27.5.2015 pdf [78 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
13.5.2015 29.5.2015 Veřejnoprávní smlouva č. 156/2015 mezi Městem Znojmem a Obcí Hnanice o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností. pdf [453 kB] Různé
11.5.2015 27.5.2015 Rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu p.č.5213/1 pdf [137 kB] Různé
30.4.2015 1.6.2015 Hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2015 k nahlednutí na Finančním úřadě ve Znojmě pdf [67 kB] Různé
30.4.2015 16.5.2015 Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pdf [155 kB] Různé
16.4.2015 2.5.2015 Návrh závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2014 pdf [1 MB] Různé
10.4.2015 27.4.2015 Návrh rozpočtu Svazku obcí Daníž - vodovody Šatov 2015 pdf [359 kB] Různé
8.4.2015 24.4.2015 Návrh závěrečného účtu Svazku znojemských vinařských obcí "Daníž" za rok 2014 pdf [1 MB] Různé
1.4.2015 22.6.2015 Oznáméní o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek. (Vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje) pdf [1 MB] Různé
26.3.2015 26.9.2015 Usnesení z OZ č. 169/2015 ze dne 25.3.2015 pdf [148 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
26.3.2015 11.4.2015 Záměr prodeje pozemku p.č. 15 o výměře 12 m2 pdf [203 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
23.3.2015 8.5.2015 Veřejná vyhláška oznámení návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území pdf [442 kB] Různé
17.3.2015 2.4.2015 Rozpočet na rok 2015 Svazek obcí Národního parku Podyjí pdf [20 kB] Různé
16.3.2015 25.3.2015 Program jednání OZ č. 169/2015 dne 25.3.2015 pdf [117 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
10.3.2015 26.3.2015 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 - MŠ Hnanice pdf [71 kB] Různé
9.3.2015 25.3.2015 Návrh rozpočtu obce Hnanice na rok 2015 pdf [259 kB] Různé
2.3.2015 18.3.2015 Návrh rozpočtu SZVO Daníž 2015 pdf [166 kB] Různé
23.2.2015 23.8.2015 Usnesení z OZ č. 168/2015 ze dne 18.2.2015 pdf [150 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
23.2.2015 10.3.2015 Záměr prodeje pozemku p.č. 158/5 pdf [202 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
19.2.2015 6.3.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hnanice pdf [200 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
9.2.2015 18.2.2015 Program jednání OZ č. 168/2015 dne 18.2.2015 pdf [121 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
4.2.2015 20.2.2015 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí Trávníčkovi pdf [139 kB] Různé
23.1.2015 8.2.2015 Výluka na trase Znojmo - Retz (a zpět) pdf [109 kB] Různé
30.12.2014 30.1.2015 Oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje". pdf [96 kB] Různé
27.12.2014 31.12.2014 Kalkulace vodného a stočného pro rok 2015 pdf [148 kB] Různé
12.12.2014 12.6.2015 Usnesení z OZ č. 167/2014 ze dne 10.12.2014 pdf [146 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
1.12.2014 10.12.2014 Program jednání OZ č. 167/2014 dne 10.12.2014 pdf [119 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
12.11.2014 15.12.2014 Připomínkové řízení - zařazení lokality Daníž do národního seznamu Natura 2000 pdf [1 MB] Různé
10.11.2014 10.5.2015 Usnesení z ustavujícího zasedání č. 166/2014 ze dne 7.11.2014 pdf [163 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
24.10.2014 7.11.2014 Oznámení o ustavujícím jednání OZ č. 166/2014 dne 7.11.2014 pdf [134 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
15.10.2014 18.10.2014 Oznámení o době a místě konání doplňujících voleb do Senátu Parlamentu České republiky pdf [132 kB] Různé
25.9.2014 12.10.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky pdf [136 kB] Různé
25.9.2014 12.10.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Hnanice pdf [157 kB] Různé
10.9.2014 10.3.2015 Usnesení z OZ č. 165/2014 ze dne 9.9.2014 pdf [242 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
10.9.2014 26.9.2014 Záměr prodeje pozemků p.č. 159 a p.č. 160 pdf [210 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
29.8.2014 9.9.2014 Program jednání OZ č. 165/2014 dne 9.9.2014 pdf [149 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
14.8.2014 31.10.2014 Sdělení - vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb pdf [313 kB] Různé
12.8.2014 12.10.2014 Informace o počtu a sídle volebního okrsku pdf [87 kB] Různé
16.7.2014 16.1.2015 Usnesení z OZ č. 164/2014 ze dne 15.7.2014 pdf [240 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
16.7.2014 1.8.2014 Záměr prodeje pozemku p.č. 358_1 pdf [207 kB]
8.7.2014 24.7.2014 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v prostorách celnice - tabáková prodejna pdf [849 kB] Různé
4.7.2014 15.7.2014 Program jednání OZ č. 164/2014 dne 15.7.2014 pdf [108 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
2.7.2014 18.7.2014 Záměr pronájmu plynového zařízení pdf [201 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
1.7.2014 29.8.2014 Stanovení pro volební strany podávající kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. - 11. října 2014 pdf [2 MB] Různé
23.6.2014 23.7.2014 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí pdf [78 kB] Různé
16.6.2014 1.8.2014 Veřejná vyhláška doručení návrhu územního plánu Hnanice a vyhodnocení vlivu územního plánu Hnanice na udržitelný rozvoj území pdf [612 kB] Různé
11.6.2014 11.12.2014 Usnesení z OZ č. 163/2014 ze dne 10.6.2014 pdf [440 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
11.6.2014 27.6.2014 Záměr prodeje pozemků p.č.310 a p.č.190/2 pdf [207 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
4.6.2014 22.6.2014 Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2013 pdf [2 MB] Různé
2.6.2014 19.6.2014 Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci pdf [1 MB] Různé
2.6.2014 19.6.2014 Veřejná vyhláška výzva k podání připomínek nebo námitek (stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci) pdf [105 kB] Různé
2.6.2014 10.6.2014 Program jednání OZ č. 163/2014 dne 10.6.2014 pdf [71 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
30.5.2014 16.6.2014 Nařízení města Znojma č.2/2014 pdf [964 kB] Různé
28.5.2014 13.6.2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Svazku znojemských vinařských obcí "Daníž", přílohy pdf [1 MB] Různé
23.5.2014 10.6.2014 Návrh závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2013 pdf [2 MB] Různé
23.5.2014 9.6.2014 Návrh závěrečného účtu SONPP 2013 pdf [3 MB] Různé
5.5.2014 21.4.2015 Protokoly o zkouškách pitné vody - 2014 pdf [1 MB] Různé
30.4.2014 2.6.2014 Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2014 pdf [66 kB] Různé
23.4.2014 23.10.2014 Usnesení z OZ č. 162/2014 ze dne 22.4.2014 pdf [234 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
23.4.2014 9.5.2014 Záměr prodeje stavebního pozemku p.č. 5213/1 pdf [177 kB]
11.4.2014 23.5.2014 První zasedání okrskové volební komise pdf [171 kB] Různé
11.4.2014 22.4.2014 Program jednání OZ č. 162/2014 dne 22.4.2014 pdf [111 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
10.4.2014 27.4.2014 DSO vodovody Daníž návrh rozpočtu na rok 2014 pdf [208 kB] Různé
8.4.2014 24.5.2014 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce pdf [174 kB] Různé
31.3.2014 30.9.2014 Usnesení z OZ č. 161/2014 ze dne 27.3.2014 pdf [240 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
31.3.2014 17.4.2014 Záměr prodeje pozemku p.č. 25/3 pdf [245 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
31.3.2014 17.4.2014 Záměr prodeje pozemku p.č. 247/1 pdf [245 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
31.3.2014 17.4.2014 Záměr prodeje pozemků p.č 160 a 169/1 pdf [245 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
25.3.2014 11.4.2014 Návrh rozpočtu Obce Hnanice na rok 2014 pdf [259 kB] Různé
24.3.2014 24.5.2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pdf [171 kB] Různé
24.3.2014 24.5.2014 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pdf [172 kB] Různé
18.3.2014 27.3.2014 Program jednání OZ č. 161/2014 dne 27.3.2014 pdf [130 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
17.3.2014 2.4.2014 Návrh rozpočtu SZVO Daníž na rok 2014 pdf [164 kB] Různé
3.3.2014 20.3.2014 Svazek obcí Národního parku podyjí - Rozpočet na rok 2014 pdf [332 kB] Různé
24.2.2014 24.8.2014 Usnesení z OZ č. 160/2014 ze dne 18.2.2014 pdf [233 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
17.2.2014 6.3.2014 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého pdf [379 kB] Různé
10.2.2014 18.2.2014 Program jednání OZ č. 160/2014 dne 18.2.2014 pdf [69 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
29.1.2014 29.7.2014 Usnesení z OZ č. 159/2014 ze dne 28.1.2014 pdf [197 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
28.1.2014 13.2.2014 Stavební povolení, č.j.:MUZN 865/2014 ,,Rekonstrukce lesních cest v Národním parku" pdf [406 kB] Různé
19.1.2014 28.1.2014 Program jednání OZ č. 159/2014 dne 28.1.2014 pdf [72 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
2.1.2014 20.1.2014 Posuzování vlivů koncepce ,,Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 - 2020" pdf [251 kB] Různé
27.12.2013 27.6.2014 Usnesení z OZ č. 158/2013 ze dne 23.12.2013 pdf [189 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
16.12.2013 23.12.2013 Program jednání OZ č. 158/2013 dne 23.12.2013 pdf [67 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
13.12.2013 13.1.2014 Kalkulace vodného a stočného pro rok 2014 pdf [29 kB] Různé
28.11.2013 16.12.2013 Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.:MUZN 78748/2013 ,,Rekonstrukce lesních cest v Národním parku'' pdf [364 kB] Různé
25.11.2013 6.4.2014 Protokoly o zkouškách pitné vody - 2013 pdf [2 MB] Různé
21.11.2013 21.5.2014 Usnesení z OZ č. 157/2013 ze dne 19.11.2013 pdf [194 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
6.11.2013 19.11.2013 Program jednání OZ č. 157/2013 dne 19.11.2013 pdf [69 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
9.10.2013 29.10.2013 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 29.10.2013 pdf [147 kB] Různé
2.10.2013 18.10.2013 Záměr budoucího prodeje obecního bytu č. 5, ul. Danížská 67 pdf [133 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
24.9.2013 10.10.2013 Veřejná vyhláška - kormorán velký pdf [110 kB] Různé
19.9.2013 19.3.2014 Usnesení z OZ č. 156/2013 ze dne 18.9.2013 pdf [186 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
11.9.2013 18.9.2013 Program jednání OZ č. 156/2013 dne 18.9.2013 pdf [65 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
4.9.2013 4.3.2014 Usnesení z OZ č. 155/2013 ze dne 3.9.2013 pdf [186 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
28.8.2013 3.9.2013 Program jednání OZ č. 155/2013 dne 3.9.2013 pdf [64 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
9.8.2013 9.2.2014 Usnesení z OZ č. 154/2013 ze dne 6.8.2013 pdf [188 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
9.8.2013 25.8.2013 Záměr pronájmu pozemků p.č.492, 890, 914, 916, 1063, 528, 517/1, 527/4 a 526/16 pdf [243 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
31.7.2013 16.8.2013 Výzva obce dlužníkům pdf [336 kB] Různé
30.7.2013 6.8.2013 Program jednání OZ č. 154/2013 dne 6.8.2013 pdf [66 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
23.7.2013 30.9.2013 Veřejná vyhláška Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu ,,NP Podyjí" obdrží lesní hospodářskou osnovu pdf [181 kB] Různé
22.7.2013 22.1.2014 Usnesení z OZ č. 153/2013 ze dne 18.7.2013 pdf [185 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
22.7.2013 7.8.2013 Záměr obce pronajmout část 1. podlaží budovy MŠ pdf [128 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
10.7.2013 18.7.2013 Program jednání OZ č. 153/2013 dne 18.7.2013 pdf [68 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
20.6.2013 20.12.2013 Usnesení z OZ č. 152/2013 ze dne 18.6.2013 pdf [185 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
11.6.2013 28.6.2013 Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2012 pdf [2 MB] Různé
10.6.2013 18.6.2013 Program jednání OZ č. 152/2013 dne 18.6.2013 pdf [66 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
9.6.2013 18.6.2013 Program jednání OZ č. 152/2013 dne 18.6.2013 pdf [66 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
5.6.2013 21.6.2013 Záměr s pronájmem obecního bytu č. 5 na ul. Danížské č.p. 67 pdf [182 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
3.6.2013 3.12.2013 Usnesení z OZ č. 151/2013 ze dne 30.5.2013 pdf [198 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
28.5.2013 14.7.2013 Návrh závěrečného účtu SONPP za rok 2012 pdf [1 MB] Různé
21.5.2013 30.5.2013 Program jednání OZ č. 151/2013 dne 30.5.2013 pdf [74 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
14.5.2013 30.5.2013 Návrh závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2012 pdf [2 MB] Různé
24.4.2013 10.5.2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2012 SZVO Daníž pdf [184 kB] Různé
5.4.2013 23.4.2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 DSO-Daníž-vodovody Šatov pdf [211 kB] Různé
4.4.2013 20.4.2013 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí o umístění stavby přístřešek na výrobu pelet Mgr. Pavel Chvatík pdf [93 kB] Různé
3.4.2013 3.10.2013 Usnesení z OZ č. 150/2013 ze dne 2.4.2013 pdf [306 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
3.4.2013 19.4.2013 Záměr prodeje pozemku p.č. 5213/1 pdf [243 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
3.4.2013 19.4.2013 Záměr prodeje pozemku p.č. 323/8 pdf [239 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
3.4.2013 19.4.2013 Vyhláška č. 1/2013 - Požární řád obce Hnanice pdf [223 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
22.3.2013 2.4.2013 Program jednání OZ č. 150/2013 dne 2.4.2013 pdf [73 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
20.3.2013 5.4.2013 Územní rozhodnutí o umístění stavby lisovna Mgr. Pavel Chvatík pdf [98 kB] Různé
18.3.2013 1.4.2013 Návrh rozpočtu obce Hnanice na rok 2013 - financování, výdaje, příjmy. pdf [106 kB] Různé
6.3.2013 23.3.2013 Návrh rozpočtu SZVO DANÍŽ na rok 2013 pdf [110 kB] Různé
1.3.2013 1.9.2013 Usnesení z OZ č. 149/2013 ze dne 28.2.2013 pdf [168 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
19.2.2013 28.2.2013 Program jednání OZ č. 149/2013 dne 28.2.2013 pdf [103 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
18.2.2013 6.3.2013 Dobrovolný svazek obcí Národního parku Podyjí - Návrh rozpočtu na rok 2013 pdf [207 kB] Různé
13.2.2013 13.8.2013 Usnesení z OZ č. 148/2013 ze dne 12.2.2013 pdf [191 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
13.2.2013 2.3.2013 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 358/1 pdf [203 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
13.2.2013 2.3.2013 Záměr prodeje pozemku parc. č. 254/27 pdf [201 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
13.2.2013 1.3.2013 Nařízení obce Hnanice č.1/2013, kterým se vydává tržní řád pdf [350 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
5.2.2013 22.2.2013 Oznámení o zahájení řízení - jednání: lisovna - Mgr. Pavel Chvatík pdf [82 kB] Různé
1.2.2013 12.2.2013 Program jednání OZ č. 148/2013 dne 12.2.2013 pdf [106 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
30.1.2013 16.2.2013 informace o návrhu výroku - umístění stavby: přístavba garáže a sklad vinařských potřeb Josef a Oldřiška Kořínkovi pdf [86 kB] Různé
28.1.2013 14.2.2013 Územní rozhodnutí Vinice - Hnánice sportovní plochy pdf [101 kB] Různé
4.1.2013 22.1.2013 Rozhodnutí o umístění stavby novostavba skladu dřeva zahradního nábytku a nářadí Eva Blahůšková, Štěpán Maixner pdf [93 kB] Různé
19.12.2012 19.6.2013 Usnesení z OZ č. 147/2012 ze dne 18.12.2012 pdf [183 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
19.12.2012 4.1.2013 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 5215/2 - orná půda pdf [103 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
14.12.2012 1.1.2013 Oznámení zahájení územního řízení umístění stavby sportovní plochy a oplocení v areálu VINICE-HNANICE pdf [83 kB] Různé
7.12.2012 7.6.2013 Program jednání OZ č. 147/2012 dne 18.12.2012 pdf [107 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
1.12.2012 12.1.2013 Volba prezidenta ČR - jmenování zapisovatele okrskové volební komise pdf [115 kB] Různé
29.11.2012 31.12.2012 Kalkulace vodného a stočného na rok 2013 pdf [251 kB] Různé
27.11.2012 12.1.2013 Volba prezidenta ČR - informace o počtu a sídle volebního okrsku pdf [122 kB] Různé
15.11.2012 31.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. pdf [977 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
15.11.2012 31.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 2/2012, o místním poplatku ze psů. pdf [522 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
15.11.2012 31.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 3/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. pdf [813 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
15.11.2012 31.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 4/2012, o místním poplatku z ubytovací kapacity. pdf [501 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
13.11.2012 13.5.2013 Usnesení z OZ č. 146/2012 ze dne 12.11.2012 pdf [165 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
13.11.2012 29.11.2012 Záměr pronájmu pozemků parc. č. 5208/2 a 5213/2 pdf [208 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
1.11.2012 1.5.2013 Program jednání OZ č. 146/2012 dne 12.11.2012 pdf [109 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
31.10.2012 16.11.2012 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, novostavba skladu dřeva, zahradního nábytku a nářadí Eva Blahůšková, Štěpán Maixner pdf [84 kB] Různé
19.10.2012 6.11.2012 Žádost o vyvěšení oznámení o uložení písemnosti Pochylá Petra pdf [65 kB] Různé
10.10.2012 26.10.2012 Záměr obce s prodejem části pozemku p.č. 191/1 pdf [206 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
9.10.2012 9.4.2013 Usnesení z OZ č. 145/2012 ze dne 9.10.2012 pdf [189 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
8.10.2012 24.10.2012 Územní rozhodnutí přístavba a nástavba rodinného domu Lenka Mitrović č.p. 45 pdf [90 kB] Různé
27.9.2012 27.3.2013 Program jednání OZ č. 145/2012 dne 9.10.2012 pdf [110 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
4.9.2012 20.9.2012 Oznámení o opětovném zahájení územního řízení a výzva k seznámeníse spodklady pro rozhodnutí a vyjádření Lenka Mitrović pdf [76 kB] Různé
4.9.2012 20.9.2012 Územní rozhodnutí přístavba lisovny manželé Špetíkovi, Březová 112 pdf [86 kB] Různé
1.9.2012 13.10.2012 Volby do zastupitelstev krajů 12. a 13. 10.2012 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pdf [116 kB] Různé
28.8.2012 13.10.2012 Volby do zastupitelstev krajů 12. a 13. 10. 2012 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebního okrsku pdf [124 kB] Různé
23.8.2012 23.2.2013 Usnesení z OZ č. 144/2012 ze dne 22.8.2012 pdf [97 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
23.8.2012 8.9.2012 Záměr obce s pronájmem obecního pozemku p.č: 714 pdf [65 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
17.8.2012 31.10.2012 Sdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č.294/2006 Sb. pdf [131 kB] Různé
15.8.2012 15.11.2012 Upozornění vlastníkovi či uživateli nemovitosti (pozemku) na ořez a odstranění dřevin ohrožující bezpečný provoz distribuční soustavy do 15.11.2012 pdf [234 kB] Různé
13.8.2012 13.2.2013 Program jednání OZ č. 144/2012 dne 22.8.2012 pdf [107 kB] Program jednání obecního zastupitelstva
13.8.2012 22.10.2012 2. výzva pro rok 2012 k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pdf [401 kB] Různé
13.8.2012 13.10.2012 Volby do zastupitelstev krajů 12. a 13. 10. 2012 - Stanovení min. počtu členů okrskové komise pdf [120 kB] Různé
8.8.2012 23.6.2013 Kupní smlouva na dodávku malotraktoru s příslušenstvím pdf [618 kB] Různé
8.8.2012 23.6.2013 Smlouva o dílo - stavební práce na rekonstrukci sýpky Různé
1.8.2012 22.8.2012 Záměr obce s prodejem obecního pozemku p.č. 2481/2, ul. Záhumenní pdf [112 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
1.8.2012 17.8.2012 Záměr obce s prodejem části obecního pozemku p.č. 358/1, ul. Pod Skálou pdf [67 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
1.8.2012 17.8.2012 Záměr obce s pronájmem budovy bývalé sýpky, p.č. 66 pdf [66 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
31.7.2012 28.1.2013 Usnesení z OZ č. 143/2012 ze dne 31.7.2012 pdf [162 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
17.7.2012 2.8.2012 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání přístavba lisovny Jiří a Věra Špetíkovi pdf [82 kB] Různé
3.7.2012 19.7.2012 Návrh výroku územního rozhodnutí novostavba RD Mgr. Jiří Hamza pdf [89 kB] Různé
3.7.2012 19.7.2012 Návrh výroku územního rozhodnutí víceúčelové sportovní hřiště Mgr. Pavel Chvatík pdf [106 kB] Různé
29.6.2012 29.12.2012 Usnesení z OZ č. 142/2012 ze dne 29.6.2012 pdf [173 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
29.6.2012 13.10.2012 Volby do zastupitelstev krajů 12. a 13. 10. 2012 - Počátek lhůty vydání voličského průkazu pdf [159 kB] Různé
13.6.2012 29.6.2012 Návrh závěrečného účtu Daníž vodovody Šatov za rok 2011 pdf [147 kB] Různé
5.6.2012 5.9.2012 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků pdf [203 kB] Různé
30.5.2012 15.6.2012 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Národního parku Podyjí za rok 2011 pdf [456 kB] Různé
28.5.2012 21.6.2012 Vyhlášení 2. kola výběrového řízení prodej p.č.190 pdf [695 kB] Různé
28.5.2012 13.6.2012 Návrh závěrečného účtu za rok 2011 Svazek znojemských vinařských obcí Daníž pdf [782 kB] Různé
18.5.2012 5.6.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 pdf [2 MB] Různé
18.5.2012 5.6.2012 Návrh závěrečného účtu obce Hnanice 2011 pdf [165 kB] Různé
15.5.2012 15.11.2012 Usnesení z OZ č. 141/2012 ze dne 15.5.2012 pdf [90 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
27.4.2012 15.5.2012 Výzva-doplnění návrhu Usnesení-přerušení stavby Lenka Mitrović pdf [81 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
25.4.2012 25.10.2012 Usnesení z OZ č. 140/2012 ze dne 24.4.2012 pdf [168 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
25.4.2012 11.5.2012 Veřejná vyhláška Oznámení o vydání změny č.4 územního plánu obce Hnanice pdf [196 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
25.4.2012 10.5.2012 Záměr obce prodat pozemky p.č 254/25 a část pozemku p.č. 158/1 pdf [122 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
10.4.2012 16.5.2012 Seznam daň z nemovitosti na rok 2012 k nahlédnutí na Finančním úřadě ve Znojmě ode dne 16.4.2012 do dne16.5.2012 pdf [64 kB] Různé
6.4.2012 23.4.2012 Návrh rozpočtu na rok 2012 DSO-Daníž-vodovody Šatov pdf [210 kB] Různé
4.4.2012 23.4.2012 Výzva k podání nabídky na dodávku malotraktoru pdf [938 kB] Různé
29.3.2012 29.9.2012 Usnesení z OZ č. 139/2012 ze dne 28.3.2012 pdf [163 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
29.3.2012 14.4.2012 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Svazek obcí Národního parku Podyjí pdf [167 kB] Různé
26.3.2012 19.4.2012 Vyhlášení 1. kola výběrového řízení zájemce o koupi pozemku p.č.190, výměra 142 m2 pdf [525 kB] Různé
26.3.2012 11.4.2012 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č.1/2012 ze dne 21.3.2012 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pdf [228 kB] Různé
23.3.2012 11.4.2012 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Lenka Mitrović č.p. 45 pdf [81 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
22.3.2012 16.4.2012 Návrh rozpočtu obce Hnanice na rok 2012 pdf [2 MB] Různé
21.3.2012 5.4.2012 Záměr obce prodat obecní pozemky p.č. 254/19 a 254/31 pdf [87 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
14.3.2012 14.9.2012 Usnesení z OZ č. 138/2012 ze dne 13.3.2012 pdf [172 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
12.3.2012 28.3.2012 Návrh rozpočtu pro rok 2012 Svazek znojemských vinařských obcí ,,Daníž" pdf [162 kB] Různé
12.3.2012 27.3.2012 Záměr veřejné zakázky - dodávka malotraktoru s příslušenstvím pdf [116 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
10.3.2012 10.9.2012 Usnesení z OZ č. 137/2012 ze dne 9.3.2012 pdf [158 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
25.1.2012 25.4.2012 Pozemkový fond ČR - oznámení o zamyšleném převodu pdf [193 kB] Různé
15.1.2012 15.2.2012 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace strategické vize SR JMK 2020" pdf [77 kB] Různé
9.1.2012 8.2.2012 Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Hnanice pdf [28 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
9.1.2012 8.2.2012 Návrh zadání Územního plánu Hnanice pdf [362 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
3.1.2012 3.7.2012 Usnesení z OZ č. 136/2012 ze dne 3.1.2012 pdf [158 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
29.12.2011 29.6.2012 Usnesení z OZ č. 135/2011 ze dne 28.12.2011 pdf [202 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
21.12.2011 5.1.2012 Opatření obecné povahy bobr evropský pdf [136 kB] Různé
19.12.2011 19.6.2012 Usnesení z OZ č. 134/2011 ze dne 16.12.2011 pdf [177 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
17.12.2011 15.11.2012 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. pdf [745 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
17.12.2011 2.1.2012 Záměr obce s prodejem pozemku p.č. 864/2 pdf [47 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
17.12.2011 2.1.2012 Záměr obce s prodejem pozemku p.č. 254/35 a p.č. 254/50 pdf [50 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
17.12.2011 2.1.2012 Záměr obce s prodejem pozemku p.č. 245/2 pdf [46 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
16.12.2011 31.12.2011 Záměr obce s pronájmem bytové jednotky č.3, ul. Danížská 67 pdf [49 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
21.11.2011 21.12.2011 Návrh změny č. 4 Územního plánu obce Hnanice pdf [90 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
21.11.2011 6.12.2011 Návrh výroku územního rozhodnutí Eva Zemánková přístavba hospodářské budovy pdf [80 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
15.11.2011 22.11.2011 Vyhlášení signálu upozornění z důvodu překročení zvláštního imisního limitu pro suspendované částice PM10 pdf [533 kB] Různé
10.11.2011 25.11.2011 Záměr pronajmout pozemek p.č. 5218, v lokalitě ul. Záhumenní, nad pozemkem manželů Černých pdf [67 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
8.11.2011 8.5.2012 Usnesení z OZ č. 133/2011 ze dne 8.11.2011 pdf [107 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
7.11.2011 22.11.2011 Návrh opatření obecné povahy chráněného živočicha bobra evropského pdf [130 kB] Různé
4.11.2011 21.12.2011 Veřejné projednání návrhu změny č. 4 Územního plánu obce Hnanice pdf [23 kB] Různé
1.11.2011 1.5.2012 Usnesení z OZ č. 132/2011 ze dne 31.10.2011 pdf [93 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
27.10.2011 2.1.2012 Plánovaná odstávka systému cestovních dokladů a omezení agendy občanských průkazů pdf [69 kB] Různé
6.10.2011 24.10.2011 Veřejná vyhláška oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje pdf [578 kB] Různé
3.10.2011 18.10.2011 Rozhodnutí o umístění stavby technická infrastruktura - splašková kanalizace a ČOV Vinařství Hnanice - areál Devět mlýnů pdf [88 kB] Různé
24.9.2011 24.3.2012 Usnesení z OZ č. 131/2011 ze dne 20.9.2011 pdf [104 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
2.9.2011 17.9.2011 Vyhlášení nařízení Města Znojma číslo 6/2011 pdf [775 kB] Různé
1.9.2011 31.10.2011 Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 pdf [176 kB] Různé
31.8.2011 15.9.2011 Návrh výroku územního rozhodnutí o umístění stavby vrty pro tepelné čerpadlo u rodinného domu Jurákovi Okružní 12 pdf [85 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
15.8.2011 15.11.2011 Upozornění vlastníkovi či uživateli nemovitosti ve věci zajištění povinností podle zákona č.458/2000 Sb. pdf [116 kB] Různé
9.8.2011 24.8.2011 Návrh výroku územního rozhodnutí - Skoumal, Skoumalová pdf [83 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
22.7.2011 6.9.2011 Exekuce Kratochvíl Jiří pdf [108 kB] Různé
22.7.2011 6.8.2011 Povoluje se plašení střelbou, popř. jinými prostředky a usmrcování odstřelem kormorána velkého pdf [129 kB] Různé
21.7.2011 21.1.2012 Usnesení z OZ č. 130/2011 ze dne 19.7.2011 pdf [177 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
18.7.2011 2.8.2011 Návrh výroku územního rozhodnutí - rodinný dům manželů Černých pdf [89 kB] Různé
13.7.2011 28.7.2011 Územní rozhodnutí - kopaná studna - manželé Stískalovi pdf [84 kB] Různé
30.6.2011 15.7.2011 Nařízení města Znojma č. 3/2011 pdf [744 kB] Různé
20.6.2011 27.10.2011 Dotace na podporu pro malé podniky a jejich rozvoj pdf [573 kB] Různé
11.6.2011 11.12.2011 Usnesení z OZ č. 129/2011 ze dne 7.6.2011 pdf [102 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
7.6.2011 24.6.2011 Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2010 pdf [745 kB] Různé
31.5.2011 8.6.2011 Program na zastupitelstvo 7.6.2011 pdf [114 kB] Různé
24.5.2011 7.6.2011 Návrh závěrečného účtu SONPP 2010 pdf [176 kB] Různé
24.5.2011 7.6.2011 Zpráva o výsledku hospodaření SONPP za rok 2010 pdf [1 MB] Různé
19.5.2011 19.11.2011 Usnesení z OZ č. 128/2011 ze dne 17.5.2011 pdf [100 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
19.5.2011 3.6.2011 Záměr obce s prodejem bytu č. 2 v bytovce č.p. 67 pdf [102 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
19.5.2011 3.6.2011 Záměr s pronájmem pozemku p.č. 1028 pdf [66 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
18.5.2011 6.6.2011 Oznámení ČSÚ o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářú Sčítání lidu, domů a bytů 2011 pdf [79 kB] Různé
18.5.2011 2.6.2011 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání kopaná studna manželé Stískalovi pdf [78 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
13.5.2011 28.5.2011 Návrh závěr. účtu obce Hnanice za rok 2010
Zpráva o hospodaření (2010) - soubor ke stažení. 
pdf [122 kB] Různé
11.5.2011 26.5.2011 Návrh závěrečného účtu za rok 2010 svazku obcí Daníž"
Zpráva auditora hospodaření - soubor ke stažení.
pdf [194 kB] Různé
9.5.2011 24.5.2011 Návrh výroku územního rozhodnutí - Mgr. Chvatík, Osada Havranů pdf [171 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
7.4.2011 26.4.2011 Návrh rozpočtu na rok 2011 DSO - Daníž - vodovody Šatov pdf [121 kB] Různé
31.3.2011 30.9.2011 Usnesení z OZ č. 127/2011 ze dne 29.3.2011 pdf [98 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
31.3.2011 15.4.2011 Záměr s prodejem části obecního pozemku p.č. 5218 pdf [65 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
31.3.2011 15.4.2011 Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění - Jaroslav Novotný, IČ 47646233 pdf [428 kB] Různé
22.3.2011 29.3.2011 Program k jednání OZ č. 127/2011 dne 29.3.2011 pdf [48 kB] Různé
16.3.2011 31.3.2011 Návrh rozpočtu svazku Daníž na rok 2011 pdf [29 kB] Různé
10.3.2011 25.3.2011 Návrh rozpočtu Obce Hnanice na r. 2011 - financování

Návržené příjmy,  navržené  výdaje.

pdf [26 kB] Různé
9.3.2011 9.9.2011 Usnesení z OZ č. 126/2011 ze dne 8.3.2011 pdf [102 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
9.3.2011 14.4.2011 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v ČR pdf [1015 kB] Různé
8.3.2011 23.3.2011 Záměr Obce Hnanice prodat pozemky a stavby objektu bývalého PSú pdf [104 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
7.3.2011 23.3.2011 Návrh rozpočtu SONPP na rok 2011 pdf [22 kB] Různé
2.3.2011 19.4.2011 Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jmk pdf [575 kB] Různé
2.3.2011 21.3.2011 Doručení veřejnou vyhláškou - Novotný Jaroslav pdf [65 kB] Různé
1.3.2011 16.3.2011 Územní rozhodnutí - Kořínková pdf [95 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
22.2.2011 10.3.2011 Veřejnoprávní smlouva pdf [445 kB] Různé
2.2.2011 2.8.2011 Usnesení z OZ č. 125/2011 ze dne 1.2.2011 pdf [94 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
29.1.2011 13.2.2011 Změna jízdního řádu, linky 818 pdf [187 kB] Různé
24.1.2011 8.2.2011 Oznámení zahájení územního řízení - Kořínková pdf [80 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
12.1.2011 12.2.2011 Dražební vyhláška - Kloubský pdf [58 kB] Různé
28.12.2010 13.1.2011 Veřejná vyhláška z FÚ na Unimpex pdf [279 kB] Různé
23.12.2010 23.6.2011 Usnesení z OZ č. 124/2010 ze dne 21.12.2010 pdf [164 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
23.12.2010 8.1.2011 Záměr s pronájmem pozemku p.č. 5222-1 pdf [37 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
22.12.2010 8.1.2011 Návrh na zjednodušené územní řízení na přístavbu seníku - Dvořák Roman a Jana pdf [81 kB] Územní rozhodnutí a záměry obce
15.12.2010 12.2.2012 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 2/2009 o regulaci zábavné pyrotechniky pdf [98 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
15.12.2010 12.2.2012 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 6/2008 o zabezpeční místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veř. prostranství ... pdf [110 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
15.12.2010 12.2.2012 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 4/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity pdf [72 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
15.12.2010 12.2.2012 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 3/2008 o místním poplatku z užívání veřejného prostranství pdf [104 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
15.12.2010 12.2.2012 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 2/2008 o místním poplatku ze psů pdf [80 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
15.12.2010 12.2.2012 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 14/2006, změna č. 2 k Územnímu plánu obce Hnanice pdf [34 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
15.12.2010 12.2.2012 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 8/2000 - změna č. 1 k Územnímu plánu obce Hnanice pdf [71 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
15.12.2010 12.2.2012 Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 8/2000 k Územnímu plánu obce Hnanice pdf [125 kB] Závazné vyhlášky obce Hnanice
15.12.2010 30.12.2011 Místní program obnovy venkova pdf [141 kB] Různé
15.12.2010 15.12.2011 Spolupráce s Policií České republiky pdf [77 kB] Různé
14.12.2010 21.12.2010 Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva 124_2010 pdf [64 kB] Různé
6.12.2010 21.12.2010 Rozpočtové provizorium pro rok 2011 pdf [72 kB] Různé
23.11.2010 10.3.2011 Usnesení z OZ č. 123/2010 ze dne 23.11.2010 pdf [70 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
9.11.2010 10.3.2011 Usnesení z OZ č. 122/2010 ze dne 9.11.2010 pdf [77 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
29.9.2010 10.3.2011 Usnesení z OZ č. 121/2010 ze dne 29.9.2010 pdf [72 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
31.8.2010 10.3.2011 Usnesení z OZ č. 120/2010 ze dne 31.8.2010 pdf [60 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
22.7.2010 10.3.2011 Usnesení z OZ č. 119/2010 ze dne 22.7.2010 pdf [56 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
7.7.2010 10.3.2011 Usnesení z OZ č. 118/2010 ze dne 7.7.2010 pdf [67 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
25.5.2010 10.3.2011 Usnesení z OZ č. 117/2010 ze dne 25.5.2010 pdf [69 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
27.4.2010 10.3.2011 Usnesení z OZ č. 116/2010 ze dne 27.4.2010 pdf [90 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
11.3.2010 10.3.2011 Usnesení z OZ č. 115/2010 ze dne 11.3.2010 pdf [63 kB] Usnesení obecního zastupitelstva
6.9.2008 10.3.2011 Informace pro občany obce Hnanice o zpětném odběru nepoužitelných elektrospotřebičů pdf [54 kB] Různé
Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
Obecní úřad Hnanice
mapka hnanice
tel., fax: 515 232 133
 podatelna@obechnanice.cz
alt alt
alt alt
mapový server
autobusové spojení
alt
blond1
Hlášení o pálení
199-banner
Přehled událostí
<<  Únor 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Anketa
Který název Hnanic se Vám více líbí?