Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

 

foreca logo

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

 

foreca logo

Úřední deska

 
 
com_urednideska

Starší úřední deska >>

Jednání obecního zastupitelstva
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
3.6.2020 nikdy Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 202/2020 ze dne 2.6.2020.
 
Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
15.6.2020 nikdy Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2019
3.6.2020 nikdy Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Národního parku Podyjí za rok 2019.
25.3.2020 nikdy Návrh rozpočtu Svazku obcí Národního parku Podyjí na rok 2020.
14.1.2020 nikdy Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku Daníž vodovody Šatov na období 2021 - 2023.
16.9.2019 nikdy Oznámení o zveřejněných dokumentech Svazku obcí Národního parku Podyjí - Rozpočtové opatření č.1/2019.
1.1.2019 nikdy Hromadné oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce Hnanice na aktuální rok 2019, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, schválených rozpočtových opatření a schváleného závěrečného účtu.
29.6.2018 nikdy Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2017.
15.12.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce Hnanice na období 2019 - 2021.
15.12.2017 nikdy Oznámení o schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu DSO Daníž vodovody na roky 2019- 2021.
21.3.2017 nikdy Rozpočtový výhled Svazku obcí Národního parku Podyjí na období 2017-2021
 
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.3.2020 31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou dostatečně označení v katastru nemovitostí.
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, změna přílohy č. 1 - kůrovec (změna územní působnosti).
2.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019 - zalesňování.
16.8.2019 16.8.2029 Seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území obce Hnanice, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon a tedy není umožněna její dostatečná identifikace.
4.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona.
11.3.2019 30.12.2022 Veřejnoprávní smlouva č. 1129/2018 uzavřená mezi Městem Znojmem a Obcí Hnanice o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností - zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
4.1.2018 nikdy Oznámení Svazku obcí Národního parku Podyjí o zveřejnění schválených dokumentů na stránkách svazku.
3.1.2018 nikdy Hromadné oznámení Svazku znojemských vinařských obcí Daníž o zveřejňování dokumentů.
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
24.6.2019 30.6.2020
Oznámení o zveřejněných dokumentech, Závěrečný účet SONPP za rok 2018 a Rozpočet SONPP na rok 2019.
Rozpočty, opatření, závěrečné účty
18.12.2019 30.6.2020
Oznámení o zveřejněných dokumentech - Pravidla rozpočtového provizoria Svazku obcí Národního parku Podyjí na rok 2020.
Rozpočty, opatření, závěrečné účty
25.5.2020 30.6.2020
Návrh Závěrečného účtu 2019 Svazek vodovody Daníž
Rozpočty, opatření, závěrečné účty
11.6.2020 27.6.2020
Oznámení o zahájení stavebního řízení "Místní komunikace ul. Sklepní", Hnanice.
Ostatní dokumenty
11.5.2020 26.6.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů
Ostatní dokumenty
15.5.2020 26.6.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje JMK
Ostatní dokumenty
16.3.2020 23.6.2020
Návrh rozpočtu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž na rok 2020.
Rozpočty, opatření, závěrečné účty
16.3.2020 23.6.2020
Návrh střednědobého výhledu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž na roky 2021 - 2025.
Rozpočty, opatření, závěrečné účty
16.3.2020 23.6.2020
Návrh závěrečného účtu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž za rok 2019.
Rozpočty, opatření, závěrečné účty
29.5.2020 14.6.2020
Rozhodnutí prodloužení platnosti povolení Rekonstrukce lesních cest v Národním parku
Ostatní dokumenty
5.5.2020 13.6.2020
Změna opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.
Ostatní dokumenty
13.3.2020 10.6.2020
Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR.
Ostatní dokumenty
12.5.2020 2.6.2020
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 201/2020 ze dne 7.5.2020.
Jednání obecního zastupitelstva
25.5.2020 2.6.2020
Program jednání obecního zastupitelstva Hnanice č. 202/2020, které se koná dne 2.6.2020.
Jednání obecního zastupitelstva
14.5.2020 2.6.2020
Návrh závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2019.
Rozpočty, opatření, závěrečné účty
23.4.2020 28.5.2020
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Ostatní dokumenty
12.5.2020 28.5.2020
Záměr prodeje části pozemku obce Hnanice parc. č. 358/1 v k.ú. Hnanice.
Územní rozhodnutí a záměry obce
27.4.2020 19.5.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v ulici Farní č.p. 80, 81, 84 a 85
Ostatní dokumenty
27.4.2020 14.5.2020
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti povolení ,,Rekonstrukce lesních cest v Národním parku
Ostatní dokumenty
29.4.2020 7.5.2020
Program jednání obecního zastupitelstva Hnanice č. 201/2020, které se koná dne 7.5.2020.
Jednání obecního zastupitelstva
6.4.2020 7.5.2020
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, nová opatření pro vlastníky lesů v České republice
Ostatní dokumenty
12.3.2020 16.4.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci Hnanice dne 16.4.2020.
Ostatní dokumenty
23.3.2020 8.4.2020
Opatření obecné povahy o vyhrazení cest v klidovém území Národního parku Podyjí.
Ostatní dokumenty
13.3.2020 29.3.2020
Rozhodnutí zřizovatele o uzavření provozu MŠ Hnanice.
Ostatní dokumenty

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

znregionlogo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2020 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti