Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Úřední deska

 
 
com_urednideska

Starší úřední deska >>

Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
21.3.2017 nikdy Rozpočtový výhled Svazku obcí Národního parku Podyjí na období 2017-2021
 
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
25.3.2020 nikdy Návrh rozpočtu Svazku obcí Národního parku Podyjí na rok 2020.
23.3.2020 8.4.2020 Opatření obecné povahy o vyhrazení cest v klidovém území Národního parku Podyjí.
16.3.2020 nikdy Návrh rozpočtu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž na rok 2020.
16.3.2020 nikdy Návrh střednědobého výhledu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž na roky 2021 - 2025.
16.3.2020 nikdy Návrh závěrečného účtu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž za rok 2019.
14.3.2020 31.12.2023 Hnanice - jihomoravská vinařská obec
13.3.2020 nikdy Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR.
12.3.2020 16.4.2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci Hnanice dne 16.4.2020.
14.1.2020 nikdy Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku Daníž vodovody Šatov na období 2021 - 2023.
18.12.2019 30.6.2020 Oznámení o zveřejněných dokumentech - Pravidla rozpočtového provizoria Svazku obcí Národního parku Podyjí na rok 2020.
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, změna přílohy č. 1 - kůrovec (změna územní působnosti).
16.9.2019 nikdy Oznámení o zveřejněných dokumentech Svazku obcí Národního parku Podyjí - Rozpočtové opatření č.1/2019.
2.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019 - zalesňování.
16.8.2019 16.8.2029 Seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území obce Hnanice, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon a tedy není umožněna její dostatečná identifikace.
24.6.2019 30.6.2020 Oznámení o zveřejněných dokumentech, Závěrečný účet SONPP za rok 2018 a Rozpočet SONPP na rok 2019.
4.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona.
11.3.2019 30.12.2022 Veřejnoprávní smlouva č. 1129/2018 uzavřená mezi Městem Znojmem a Obcí Hnanice o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností - zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
1.1.2019 nikdy Hromadné oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce Hnanice na aktuální rok 2019, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, schválených rozpočtových opatření a schváleného závěrečného účtu.
29.6.2018 nikdy Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2017.
4.1.2018 nikdy Oznámení Svazku obcí Národního parku Podyjí o zveřejnění schválených dokumentů na stránkách svazku.
3.1.2018 nikdy Hromadné oznámení Svazku znojemských vinařských obcí Daníž o zveřejňování dokumentů.
15.12.2017 nikdy Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce Hnanice na období 2019 - 2021.
15.12.2017 nikdy Oznámení o schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu DSO Daníž vodovody na roky 2019- 2021.
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
13.3.2020 29.3.2020
Rozhodnutí zřizovatele o uzavření provozu MŠ Hnanice.
Ostatní dokumenty

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2020 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti