Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

 

foreca logo

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

 

foreca logo

Úřední deska

 
 
com_urednideska
Jednání obecního zastupitelstva
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Usnesení z jednání obecního zastupitelstva č. 208/2021 ze dne 31.08.2021. Vyvěšeno:1.9.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č 2_2021 Svazek vodovody Daníž Vyvěšeno:30.8.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č 1_2021 Svazek vodovody Daníž Vyvěšeno:8.7.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2020 Svazku Daníž vodovody Šatov Vyvěšeno:24.6.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočet Svazku obcí Národního parku Podyjí na rok 2021. Vyvěšeno:11.6.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejněných dokumentech Svazku obcí Národního parku Podyjí. Vyvěšeno:11.6.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2025 SONPP Vyvěšeno:30.12.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu 2021 - 2025 a rozpočtového provizoria 2021 SONPP Vyvěšeno:30.12.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2021 DSO vodovody Daníž Vyvěšeno:30.12.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2019 Vyvěšeno:15.6.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku Daníž vodovody Šatov na období 2021 - 2023. Vyvěšeno:14.1.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Hromadné oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce Hnanice na aktuální rok, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, schválených rozpočtových opatření a schváleného závěrečného účtu. Vyvěšeno:1.1.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Hromadné oznámení Svazku znojemských vinařských obcí Daníž o zveřejňování dokumentů. Vyvěšeno:3.1.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce Hnanice na období 2019 - 2021. Vyvěšeno:15.12.2017 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Ostatní dokumenty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Vyvěšeno:15.9.2021 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
Název dokumentu: Nabídka pozemků k pronájmu Vyvěšeno:4.8.2021 Sejmuto: 2.11.2021 Dokument:
Název dokumentu: Veřejná vyhláška opatření obecné povahy doplnění opatření ze dne 2.4.2020 lesní zákon Vyvěšeno:29.7.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
Název dokumentu: Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou dostatečně označení v katastru nemovitostí. Vyvěšeno:14.3.2020 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, změna přílohy č. 1 - kůrovec (změna územní působnosti). Vyvěšeno:10.12.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
Název dokumentu: Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019 - zalesňování. Vyvěšeno:2.9.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území obce Hnanice, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon a tedy není umožněna její dostatečná identifikace. Vyvěšeno:16.8.2019 Sejmuto: 16.8.2029 Dokument:
Název dokumentu: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona. Vyvěšeno:4.4.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva č. 1129/2018 uzavřená mezi Městem Znojmem a Obcí Hnanice o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností - zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Vyvěšeno:11.3.2019 Sejmuto: 30.12.2022 Dokument:
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v Hnanicích pro volby do Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.
Vyvěšeno:9.8.2021 Sejmuto: 9.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.
Vyvěšeno:17.8.2021 Sejmuto: 9.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v Hnanicích pro volby do Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.
Vyvěšeno:25.8.2021 Sejmuto: 9.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování členů okrskové volební komise v Hnanicích pro volby do Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.
Vyvěšeno:13.9.2021 Sejmuto: 9.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Hnanice pro volby do Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.
Vyvěšeno:23.9.2021 Sejmuto: 9.10.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Vyvěšeno:10.9.2021 Sejmuto: 25.9.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Závěrečný účet Svazku obcí Národního parku Podyjí 2020.
Vyvěšeno:11.6.2021 Sejmuto: 15.9.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Usnesení z jednání obecního zastupitelstva č. 207/2021 ze dne 01.06.2021.
Vyvěšeno:3.6.2021 Sejmuto: 31.8.2021 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Program jednání obecního zastupitelstva Hnanice č. 208/2021, které se koná dne 31.8.2021.
Vyvěšeno:23.8.2021 Sejmuto: 31.8.2021 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Nařízení města Znojma 2/2021
Vyvěšeno:22.7.2021 Sejmuto: 6.8.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:5.5.2021 Sejmuto: 3.8.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pravidla rozpočtového provizoria 2021 SONPP
Vyvěšeno:30.12.2020 Sejmuto: 30.6.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Záměr prodeje nemovitého majetku obce Hnanice, pozemku parc. č. 191/3 v k.ú. Hnanice.
Vyvěšeno:3.6.2021 Sejmuto: 19.6.2021 Dokument: Kategorie: Územní rozhodnutí a záměry obce
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Vyvěšeno:31.5.2021 Sejmuto: 18.6.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2019 a schváleného rozpočtu na rok 2020 Svazku obcí Národního parku Podyjí.
Vyvěšeno:8.7.2020 Sejmuto: 11.6.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2021 SONPP
Vyvěšeno:26.3.2021 Sejmuto: 11.6.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu SONPP za rok 2020
Vyvěšeno:24.5.2021 Sejmuto: 11.6.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Svazek obcí Daníž - vodovody Šatov za rok 2020
Vyvěšeno:24.5.2021 Sejmuto: 10.6.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Usnesení z jednání obecního zastupitelstva č. 206/2021 ze dne 02.03.2021.
Vyvěšeno:5.3.2021 Sejmuto: 1.6.2021 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Program jednání obecního zastupitelstva č. 207/2021
Vyvěšeno:24.5.2021 Sejmuto: 1.6.2021 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh Závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2020, včetně příloh.
Vyvěšeno:12.5.2021 Sejmuto: 1.6.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Hnanice.
Vyvěšeno:10.5.2021 Sejmuto: 31.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2021 SZVO Daníž
Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž za rok 2020
Vyvěšeno:31.3.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Vyvěšeno:26.4.2021 Sejmuto: 26.5.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Územní rozhodnutí o umístění stavby rozšíření technické infrastruktury "veřejné osvětlení Hnanice ul. Sklepní" Hnanice
Vyvěšeno:26.3.2021 Sejmuto: 10.4.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Hnanice.
Vyvěšeno:9.2.2021 Sejmuto: 31.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Hnanice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.
Vyvěšeno:5.3.2021 Sejmuto: 21.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje nemovitého majetku obce Hnanice, pozemku parc. č. 714/4 v k.ú. Hnanice.
Vyvěšeno:5.3.2021 Sejmuto: 21.3.2021 Dokument: Kategorie: Územní rozhodnutí a záměry obce
Název dokumentu:
Oznámení zahájení územního řízení "veřejné osvětlení Hnanice, ul.Sklepní
Vyvěšeno:16.2.2021 Sejmuto: 3.3.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení z jednání obecního zastupitelstva č. 205/2020 ze dne 15.12.2020.
Vyvěšeno:21.12.2020 Sejmuto: 2.3.2021 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Program jednání obecního zastupitelstva obce Hnanice č. 206/2021, které se koná 2.3.2021 v 17:00 hodin
Vyvěšeno:22.2.2021 Sejmuto: 2.3.2021 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
NECHOĎTE, VOLEJTE, PODEJTE. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.
Vyvěšeno:21.12.2020 Sejmuto: 5.2.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
Vyvěšeno:6.1.2021 Sejmuto: 21.1.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí povolení kácení dřevin
Vyvěšeno:28.12.2020 Sejmuto: 12.1.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje nemovitého majetku obce Hnanice, pozemku parc. č. 714/4 v k.ú. Hnanice.
Vyvěšeno:18.12.2020 Sejmuto: 3.1.2021 Dokument: Kategorie: Územní rozhodnutí a záměry obce
Název dokumentu:
Kalkulace Hnanice 2021 - náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné, vyúčtování všech položek.
Vyvěšeno:30.11.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu rok 2021-2025 SONPP.
Vyvěšeno:16.11.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Hnanice na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok.
Vyvěšeno:20.11.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Hnanice na rok 2022 až 2024.
Vyvěšeno:20.11.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Rozpočtový výhled Svazku obcí Národního parku Podyjí na období 2017-2021
Vyvěšeno:21.3.2017 Sejmuto: 30.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2021 DSO Daníž vodovody Šatov
Vyvěšeno:27.11.2020 Sejmuto: 17.12.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 204/2020 ze dne 10.11.2020.
Vyvěšeno:10.11.2020 Sejmuto: 15.12.2020 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Program jednání obecního zastupitelstva obce Hnanice č. 205/2020, které se koná 15,12,2020 v 16:00 hodin
Vyvěšeno:7.12.2020 Sejmuto: 15.12.2020 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr prodeje nemovitého majetku obce Hnanice, pozemku parc. č. 254/40 v k.ú. Hnanice.
Vyvěšeno:16.11.2020 Sejmuto: 2.12.2020 Dokument: Kategorie: Územní rozhodnutí a záměry obce
Název dokumentu:
Záměr pronájmu nemovitého majetku obce Hnanice, pozemku parc. č. 91 v k.ú. Hnanice.
Vyvěšeno:16.11.2020 Sejmuto: 2.12.2020 Dokument: Kategorie: Územní rozhodnutí a záměry obce
Název dokumentu:
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 203/2020 ze dne 1.9.2020.
Vyvěšeno:3.9.2020 Sejmuto: 10.11.2020 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Program jednání obecního zastupitelstva Hnanice č. 204/2020, které se koná dne 10.11.2020 v 17:00 hodin.
Vyvěšeno:2.11.2020 Sejmuto: 10.11.2020 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 5.11.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Sdělení o vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.
Vyvěšeno:16.9.2020 Sejmuto: 31.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Hnanice
Vyvěšeno:29.9.2020 Sejmuto: 15.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020, případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020.
Vyvěšeno:3.8.2020 Sejmuto: 10.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v Hnanicích pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020, případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020.
Vyvěšeno:3.8.2020 Sejmuto: 10.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020, případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020.
Vyvěšeno:21.8.2020 Sejmuto: 10.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Jmenování členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020, případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020.
Vyvěšeno:2.9.2020 Sejmuto: 10.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Stanovení termínu prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020, případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020.
Vyvěšeno:2.9.2020 Sejmuto: 10.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepování volebních plakátů v obci Hnanice pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020, případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020.
Vyvěšeno:14.9.2020 Sejmuto: 10.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Hnanice pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020, případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020.
Vyvěšeno:14.9.2020 Sejmuto: 10.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci Hnanice dne 9.10.2020
Vyvěšeno:16.9.2020 Sejmuto: 9.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje nemovitého majetku obce Hnanice, pozemku parc. č. 254/43 a části pozemku parc. č. 254/44 v k.ú. Hnanice.
Vyvěšeno:4.9.2020 Sejmuto: 20.9.2020 Dokument: Kategorie: Územní rozhodnutí a záměry obce
Název dokumentu:
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 202/2020 ze dne 2.6.2020.
Vyvěšeno:3.6.2020 Sejmuto: 3.9.2020 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Hnanice č. 203/2020. které se koná 1.9.2020 v 17:00 hodin.
Vyvěšeno:25.8.2020 Sejmuto: 1.9.2020 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Rozhodnutí stavební povolení ,,Místní komunikace ul. Sklepní", Hnanice
Vyvěšeno:16.7.2020 Sejmuto: 31.7.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech, Závěrečný účet SONPP za rok 2018 a Rozpočet SONPP na rok 2019.
Vyvěšeno:24.6.2019 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech - Pravidla rozpočtového provizoria Svazku obcí Národního parku Podyjí na rok 2020.
Vyvěšeno:18.12.2019 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh Závěrečného účtu 2019 Svazek vodovody Daníž
Vyvěšeno:25.5.2020 Sejmuto: 30.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení stavebního řízení "Místní komunikace ul. Sklepní", Hnanice.
Vyvěšeno:11.6.2020 Sejmuto: 27.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů
Vyvěšeno:11.5.2020 Sejmuto: 26.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje JMK
Vyvěšeno:15.5.2020 Sejmuto: 26.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejněných dokumentech Svazku obcí Národního parku Podyjí - Rozpočtové opatření č.1/2019.
Vyvěšeno:16.9.2019 Sejmuto: 25.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazku obcí Národního parku Podyjí na rok 2020.
Vyvěšeno:25.3.2020 Sejmuto: 25.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu Svazku obcí Národního parku Podyjí za rok 2019.
Vyvěšeno:3.6.2020 Sejmuto: 25.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž na rok 2020.
Vyvěšeno:16.3.2020 Sejmuto: 23.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž na roky 2021 - 2025.
Vyvěšeno:16.3.2020 Sejmuto: 23.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu Svazku znojemských vinařských obcí Daníž za rok 2019.
Vyvěšeno:16.3.2020 Sejmuto: 23.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Rozhodnutí prodloužení platnosti povolení Rekonstrukce lesních cest v Národním parku
Vyvěšeno:29.5.2020 Sejmuto: 14.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Změna opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.
Vyvěšeno:5.5.2020 Sejmuto: 13.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR.
Vyvěšeno:13.3.2020 Sejmuto: 10.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 201/2020 ze dne 7.5.2020.
Vyvěšeno:12.5.2020 Sejmuto: 2.6.2020 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Program jednání obecního zastupitelstva Hnanice č. 202/2020, které se koná dne 2.6.2020.
Vyvěšeno:25.5.2020 Sejmuto: 2.6.2020 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Hnanice za rok 2019.
Vyvěšeno:14.5.2020 Sejmuto: 2.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Vyvěšeno:23.4.2020 Sejmuto: 28.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr prodeje části pozemku obce Hnanice parc. č. 358/1 v k.ú. Hnanice.
Vyvěšeno:12.5.2020 Sejmuto: 28.5.2020 Dokument: Kategorie: Územní rozhodnutí a záměry obce
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v ulici Farní č.p. 80, 81, 84 a 85
Vyvěšeno:27.4.2020 Sejmuto: 19.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti povolení ,,Rekonstrukce lesních cest v Národním parku
Vyvěšeno:27.4.2020 Sejmuto: 14.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Program jednání obecního zastupitelstva Hnanice č. 201/2020, které se koná dne 7.5.2020.
Vyvěšeno:29.4.2020 Sejmuto: 7.5.2020 Dokument: Kategorie: Jednání obecního zastupitelstva
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, nová opatření pro vlastníky lesů v České republice
Vyvěšeno:6.4.2020 Sejmuto: 7.5.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci Hnanice dne 16.4.2020.
Vyvěšeno:12.3.2020 Sejmuto: 16.4.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy o vyhrazení cest v klidovém území Národního parku Podyjí.
Vyvěšeno:23.3.2020 Sejmuto: 8.4.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Rozhodnutí zřizovatele o uzavření provozu MŠ Hnanice.
Vyvěšeno:13.3.2020 Sejmuto: 29.3.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu DSO Daníž vodovody na roky 2019- 2021.
Vyvěšeno:15.12.2017 Sejmuto: 17.12.2019 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku Daníž vodovody Šatov za rok 2017.
Vyvěšeno:29.6.2018 Sejmuto: 30.6.2019 Dokument: Kategorie: Rozpočty, opatření, závěrečné účty
Název dokumentu:
Oznámení Svazku obcí Národního parku Podyjí o zveřejnění schválených dokumentů na stránkách svazku.
Vyvěšeno:4.1.2018 Sejmuto: 24.6.2019 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty

logo

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

znregionlogo

znregionlogo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2021 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti