Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

 

foreca logo

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

 

foreca logo

 

1. Název:

Obec Hnanice

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Hnanice (dále jen obec) vznikla jakozákladní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle č. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samotné působnosti je dozorovým kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 

3. Organizační struktura

Použijte následující odkaz

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

- Mateřská škola Hnanice - příspěvková organizace
- Sdružení dobrovolných hasičů Hnanice

 

4. Kontaktní spojení:

Použijte následující odkaz

 

5. Bankovní spojení:

Případné platby můžete poukázat: KB, a.s. pobočka Znojmo č.ú.: 13025741/0100

- Seznam variabilních symbolů a pokyny k platbám

 

6. Identifikační číslo:

00600351

 

7. Daňové identifikační číslo:

CZ00600351

 

8. Dokumenty

- Dokumenty

- Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

Použijte následující odkaz, nebo zašlete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Použijte následující odkaz, nebo zašlete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního úřadu lze podat odvolání u pověřeného městského úřadu ve Znojmě, Obroková 10/12, 669 22 Znojmo a ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, prostřednictvím obecního úřadu ve Hnanicích

 

12. Formuláře

- Formuláře pro dávky sociální podpory

- Formuláře ministerstva vnitra

 

13. Popisy postupů - návody na řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

 

14. Předpisy

- Obecní vyhlášky a nařízení

- Přehled zákonných norem, podle nichž obec jedná a rozhoduje

 

15. Úhrady za poskytování informací

Poskytování informací není zpoplatněno

 

16. Licenční smlouvy

Vzor licenční smlouvy - odkaz

Výhradní licence - odkaz

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování infromací

Výroční zpráva za rok 2019 - pdf.

- odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 18.8.2019.

 

Výroční zpráva za rok 2018 - pdf.

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

znregionlogo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2020 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti