Jak vznikala soutěž Vesnice roku

Již dvě studentky zpracovaly svou diplomovou práci na téma naší soutěže Vesnice roku. Také proto je potřebné si připomenout dobu vzniku i důvody, které vedly k jejímu založení. V podstatě z drobné občanské iniciativy se vyvinula obdivuhodná a živá soutěž, s velkým zájmem obcí a zakořeněnou tradicí.

Stovky obcí, přihlášených do soutěže, každoročně ve všech krajích prezentuje výsledky své pracovní i společenské činorodosti. Jejich výsledky jsou rok od roku významnější, hlubší a účinněji tak dokumentují zdravý vývoj našeho venkova v demokratických poměrech. 

Spolek pro obnovu venkova

Náš Spolek jsme založili v roce 1993 především proto, aby v období obrovských hospodářských změn nebyly otázky našeho venkova ponechávány stranou, a abychom všestrannou propagací, publikacemi a semináři rozšiřovali ideje Programu obnovy vesnice. Ty přijala již Pithartova vláda a díky tehdejšímu ministru životního prostředí Ivanu Dejmalovi byla naše země přijata do Evropského pracovního společenství pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische ARGE). Začali jsme se zúčastňovat jejich akcí, kongresů a získávali jistotu, že naší činností přispíváme „ke vstupu do Evropy“.

Mohli jsme se tehdy přihlásit i do evropské soutěže, která vyhlašuje Evropskou vesnici. K přihlášce bylo zapotřebí dodat do Vídně reprezentační panel o obci v německo-české verzi. Protože jsme takový panel měli o pohraniční vesnici Hnanice na Znojemsku. Tuto obec přihlásil do soutěže člen našeho Spolku, pracující na ministerstvu, jako reprezentanta naší země. To však v té době Hnanice nebyly.

Po 40 letech života za pohraničními dráty a s vojenskou posádkou to byla zaostalá obec, které naopak bylo zapotřebí pomoci. Proto pořídil Jihomoravský kraj obci územní plán i Program obnovy vesnice. Předložený panel prezentoval jen tyto dokumenty, nikoliv však realizace, či ducha obnovy. Do evropské soutěže se tak náhodně dostala vesnice, kterou charakterizovala otázka rakouského studenta: „Tady právě skončila válka?“ (viz Obnova vesnice mezinárodně, č. 3, XII/1994, Jan Kruml: Evropská cena Hnanicím, vydalo MH ČR, MZ ČR, MŽP ČR). Tato chyba mě vedla k přesvědčení, že taková situace se již nikdy nesmí opakovat.

Podpora Parlamentu

Důležité bylo, že jsme o Programu obnovy vesnice (POV) informovali členy parlamentu a získali jejich sympatie i podporu. To se významně projevilo činem poslance Jiřího Vačkáře, který navrhnul podporu pro POV ve výši 100 mil. Kč ze státního rozpočtu. Bylo to v době „utahování opasků“ i v době hromadného přerozdělování vlastnictví. Návrh však byl přijat, ne však bez výhrad. Tehdejší ministr financí Ivan Kočárník jej komentoval úšklebkem: „Tady máte na dláždění vokolo kapličky…“ I když je v tom kousek humoru a uznáváme, že státní rozpočet řeší závažnosti chodu státu, přece jen v tom pociťujeme dlouhodobě zažité podceňování venkova.

Proti tomu je třeba stále bojovat, i nyní. Uvedený výrok jsem považoval za výzvu. Venkovské obce ukážou, jaká „dláždění vokolo kapličky“ za státní peníze umí vybudovat, když k tomu přidají obecní zdroje a práci vlastních občanů. Byla to výzva k zveřejňování dosažených výsledků při zlepšování prostředí na venkově. Chtěli jsme dokázat, jaký vliv mají tyto drobné peníze na aktivitu, pospolitost i život občanů, tedy na hodnoty, které penězi nelze měřit.

Protože se k Programu obnovy venkova spontánně hlásily a získávaly dotace vesnice všech krajů, bylo třeba, aby plody jejich činnosti byly všude viditelné. Bylo však otázkou, jak o těchto vynikajících výsledcích informovat? Nejlíp by bylo, aby o nich obce samy podaly zprávu, i s návodem, jak je ve vlastních podmínkách řešily problémy a kdo se na tom podílel.

Okamžik vzniku

Domníval jsem se, že ke sběru těchto závažných informací bude nejvhodnější soutěž, v níž by se objevily ty nejlepší výsledky. Komise by vyhodnotila vesnici, která připravila a naplnila nejzdařilejší program své obnovy. Návrh na soutěž jsem sepsal večer před prosincovou schůzí Spolku v roce 1994.

K přednesenému návrhu byla velká diskuse. Bohuslav Blažek k ní přispěl názvem Vesnice roku, Ivan Dejmal dodal, že celý název by měl znít: „Vesnice roku v Programu obnovy venkova“, Stanislav Rampas navrhl ocenění stuhami k obecnímu praporu, Josef Zahradníček se ujal formulace soutěžních podmínek. Na další schůzi nás překvapil Ivan Dejmal zprávou, že se o podmínky a okolnosti vzniku soutěže telefonicky zajímal prezident Václav Havel, který sdělil, že soutěž podpoří. Do celostátní kolise nominoval pracovníka své kanceláře, pana Radovana Maxu, který jej o soutěži pravidelně informoval.

Telnice, Vesnice roku 1995, s novou Orlovnou
Telnice, Vesnice roku 1995, s novou Orlovnou

Spolek vyhlásil soutěž ve spolupráci s tehdejším Ministerstvem hospodářství. Mimo jiné také proto, že neměl peníze na úhradu cestovních nákladů komisí. Prvním předsedou celostátní komise se stal Ivan Dejmal. A již první ročník se stal velmi úspěšným, celkem se přihlásilo 174 obcí. „Vesnicí roku ČR 1995“ se stala jihomoravská Telnice. Slavnostní vyhlášení se konalo v nové Orlovně, vybudované za spoluúčasti občanů. Účastnila se jej řada osobností: biskup Vojtěch Cikerle, primátorka JUDr. Dagmar Lastovecká, z USA předseda Rady svobodného Československa prof. Dr. Mojmír Povolný, rodák ze sousedního Měnína, poslanec Jiří Vačkář, hosté z Úřadu pro obnovu vesnice Dolního Rakouska. Nebyl však přítomen žádný čelní vládní politik. Když jsem si na to rakouským přátelům stěžoval a oceňoval, že v čele jejich obnovy stojí Dr. Erwin Pröll, jeden z nich k tomu řekl poučení, nyní často opakované: „Jen dělejte, dělejte; až budete mít výsledky, pak se vždycky nějaký politik najde, který si před ně stoupne!“

Václav Havel při návštěvě Jiřetína pod Jedlovou, Vesnice roku 1998
Václav Havel při návštěvě Jiřetína pod Jedlovou, Vesnice roku 1998

Vyvrcholením prvního ročníku se stalo přijetí starostů vítězných obcí krajského kola prezidentem na Pražském hradě. Ve svém zhodnocení řekl tato památná slova, která rád cituji: „Znám Váš projekt, ve kterém chcete, aby každá vesnice byla krásnější, ale důležitější je, že pomáháte rozvíjet občanskou společnost, která je nejlepší zárukou stability státu i plné realizace každého člověka.“ Přijetí u prezidenta se stalo každoroční tradicí a přispělo k zvýraznění významu soutěže.

Slovo na závěr

Hnanice v roce 2010 s opraveným poutním kostelem sv. Wolfganga
Hnanice v roce 2010 s opraveným poutním kostelem sv. Wolfganga

V letošním roce se konal již 18. ročník této úspěšné soutěže. Lze s potěšením konstatovat, že všechny ročníky proběhly důstojně a přinesly řadu podnětů i příkladů. Soutěž se stala největší oslavou práce a života na venkově.

V závěru nemohu neocenit proměnu, jaká se stala v Hnanicích. Aktivitou i výsledky obnovy se postupně staly příkladem nejen pohraničním obcím, ale i mnohým vnitrozemským. Poprávu jsou oceňovány v naší soutěži. Doporučuji Vám osobní návštěvu.

Od počátku nám bylo jasné, že je třeba, abychom využili a zveřejnili vzory a poučení, které soutěžící vesnice přináší. O soutěži bylo vydáno množství informačních a propagačních publikací, kalendářů, výstavních panelů. Doufejme, že vloni založená edice Venkovské stavby 2011, která se opírá o soutěž i o architektonickou tvorbu, přinese odborné doklady o vývoji venkovské architektury a stane se hodnotným kulturním dílem. Přeji pokračování soutěže mnoho úspěchů.

Ing. Jan Kruml, bývalý předseda Spolku pro obnovu venkova a iniciátor soutěže

 
Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
Obecní úřad Hnanice
mapka hnanice
tel., fax: 515 232 133
 podatelna@obechnanice.cz
alt alt
alt alt
mapový server
autobusové spojení
alt
blond1
Hlášení o pálení
199-banner
Přehled událostí
<<  Leden 2020  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Anketa
Který název Hnanic se Vám více líbí?