Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Na úvod bych chtěl jen uvést, že anketa neměla jiný cíl než vyjádření názoru návštěvníků webových stránek k danému tématu.

Jako reakce na anketu mi bylo sděleno, že pravidelné bohoslužby se konají vždy v neděli v 9.45 hodin a v úterý v  18 hodin ( v zimě v 17 hodin). Možnost prohlídky kostela je před bohoslužbou nebo po ní a také na požádání po předchozí domluvě (telefon +420736523600 p. Marian – farář, +420732768826 – p. Jurák kostelník). Pro úplnost dodávám, že během roku může v pravidelném pořadu bohoslužeb nastat změna. To se příchozí dozví z aktuálního pořadu bohoslužeb pro současný týden na vývěsce u kostela a současně je i na webových stránkách farnosti Znojmo – Louka.

K anketě poslal své vyjádření také pan farář Marian: „Kostel samozřejmě není zcela soukromý prostor, ale také ho není možné zcela bez omezení všem otevřít. Za prvé by tam musel být vždy někdo, kdo bude hlídat, aby se tam lidé chovali slušně a kostel nebyl vykraden (jsme v Česku). A za další je potřeba také myslet na to, k čemu má vlastně kostel sloužit. Tak jako se nehodí přicházet do muzea na piknik s jídlem, do divadla či knihovny si nechodí lidi zatancovat a zazpívat a ani třeba do sklípku zase studovat literaturu, tak i kostel má svůj účel. Je to především posvátné místo určené pro bohoslužbu a soukromou či společnou modlitbu. A dělat z toho zase jenom nějakou atrakci pro turisty je popření a znevážení tohoto místa a jeho účelu. I toho turistu tam rád vezmu, musí ale vědět, kde je a i k té modlitbě by zde mohl a měl být vyzván.

Samozřejmě, že vždy rád umožním rozumný přístup do kostela. Nedá se z toho ale dělat jen nějaký průchozí prostor bez jakéhokoli omezení, tím ten kostel ztratí svůj význam a charakter. Také již delší dobu hledám řešení, aby byl kostel přístupnější, i pro tu modlitbu. Na nástěnce je telefon na mně i na pana kostelníka a rádi umožníme rozumný přístup. Také bych rád nechal pořídit do vrat kostela mříž, která by umožnila nahlédnout příchozím do zamknutého kostela, to ale zatím naráží u památkářů. Časem se nám ale tuto mříž snad podaří prosadit. A rozumné debatě o kostela, víře a náboženství jsem samozřejmě otevřen. A vždy je také kdokoli zván na bohoslužby, které se zde pravidelně konají.“

Časy pravidelných bohoslužeb a kontakty na možnost prohlídky kostela jsou na stránkách již zveřejněny, a to na dvou místech. V sekci Obecní úřad - kontakty a turistika - úvodní stránka.

Musíme doufat, že se podaří v dohledné době prosadit alespoň ta mříž do vrat kostela umožňující nahlédnutí. Také doufejme, že bude co nejvíce možností navštívit kostel pro všechny věřící turisty k modlitbám a také pro nás nevěřící, abychom mohli obdivovat krásu a atmosféru tohoto místa.

Bc. Martin Dvořák – místostarosta obce Hnanice (autor webu)

logo

logo

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

znregionlogo

znregionlogo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2023 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti