Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Po II. světové válce se Hnanice - jako všechno kolem - zcela změnily. Vysídlení Němců a osídlení vesnice novými českými obyvateli pochopitelně neproběhlo bez střetů a emocí. Hodně Němců opustilo své domovy v předstihu, protože se báli trestu za svoji činnost za protektorátu. Do pohraničí se začali stěhovat zemědělci, řemeslníci, dělníci. Většina jich do Hnanic přišla ze Slovácka.

Jako v každé obci byl i tady ustaven komisař pro osídlení. Byl jím Josef Švarc. Novoosídlenci si vybírali své nové domovy a začali s prací a budováním. Klid jejich počínání však ještě dlouho scházel. Museli se vyrovnávat například s tzv. zlatokopy; kteří se snažili ze situace co nejvíce vytěžit, snadno se dostat k majetku. Jak praví kronika, v Hnanicích jich nebylo mnoho a brzo se ukázalo, kdo je kdo.

Klid však stále rušily i zbraně: "Každou chvíli byly slyšet výstřely z pušek nebo ze samopalů a také občas zahvízdala kulka, letící někde poblíž pracujících na poli," říká opět kronika. Kromě hlídek finanční stráže (která našla své útočiště v dřívější české menšinové škole) tehdy chodily i hlídky vojenské. Dobrovolníci, například Alois Sova, který neúnavně pomáhal hlídat hranice, byl účastníkem několika přestřelek. Hraniční čára se tenkrát nelegálně přecházela v obou směrech a to z nejrůznějších důvodů. Většinou šlo o pašování zboží. Obětí jedné přestřelky se stal také bývalý starosta František Berger. Existovalo několik verzí, proč po něm kdosi střílel na poli. Ten skutečný důvod se však asi už nikdo nedozví.

Na počátku roku 1940 působily v obci čtyři politické strany - komunistická, čeští socialisté, sociální demokracie a strana lidová. Dne 17. ledna jejich zástupci zvolili předsedou národního výboru Tomáše Hlaváčka.  

Zrekapitulujeme-li ty, kteří v Hnanicích vykonávali v období od r. 1938 - 1951 funkce předsedů, tajemníků a komisařů, pak dojdeme k tomuto seznamu jmen: za války byl starostou František Berger, poté převzal vedení obce Antonín Chmela a následoval Josef Švarc (červenec 1945 - leden 1946). Předsedou se poté stal Tomáš Hlaváček, v červenci pak Martin Šara (do srpna 1947). Na (hnanickou radnici po něm usedl Josef Oliva - do října 1948. Následoval Martin Stránský, František Bernát, Antonín Kořínek a František Hradil.

 

 

Jedno z opevnění z roku 1938 

logo

logo

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

znregionlogo

znregionlogo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2023 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti