Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
Mateřská škola bude zavřena do 19.11.2021 pro všechny děti i zaměstnance. A od 22.11.2021 bude MŠ otevřena pouze pro děti, které podstoupily test a mají ho negativní. Pro ty děti , které se nestihly otestovat nastoupí do MŠ 29.11.2021. Vzhledem k tomu, že děti v MŠ Hnanice byly do dne  12.11. 2021 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly u těchto kontaktů epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření na minimálně  7 dní od data posledního kontaktu.
Povinnost podrobit se karanténě a RT-PCR testování  se nevztahuje na osoby, kterým uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, a na osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu.
  
Karanténní opatření zahrnují:
 
domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů, tedy do  19.11. 2021 včetně (dle data posledního kontaktu) a  vyšetření RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
 
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
 
V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu karanténní doby se karanténní opatření ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
 
Po zadání kontaktu ( žáka nebo pedagoga) do databáze karantén, je na poskytnuté telefonní číslo odeslána automatická sms s odkazem na sebetrasující formulář. Po jeho řádném vyplnění je dotyčnému automaticky vygenerována e-žádánka na PCR test.
 
Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z nosu, z krku, vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. Odběrové místo, kde si vytvoříte rezervaci,  a způsob odběru si volíte sami. Na způsobu odběru se domlouvejte vždy na samotném odběrovém místě. §2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
 
Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod. Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu...), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.
  
Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů" a pouze v případě pozitivního Rt-PCR testování  by byla činěna další opatření i u nich.
  

Karanténa se nenařizuje ani osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

logo

logo

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

znregionlogo

znregionlogo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2023 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti