Obec Hnanice

Obec Hnanice

vinařská obec

podatelna@obechnanice.cz | +420 515 232 133 Facebook obce Hnanice Twitter obce Hnanice Newsletter obce Hnanice

 

foreca logo

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

 

foreca logo

Zástupce ředitelky mateřské školy Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace, oznamuje rodičům, kteří chtějí ve školním roce 2021/ 2022 přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání, aby postupovali takto:
Vyzvedněte si přihlášky, které již lze vyzvednout na obecním úřadě v Hnanicích nebo v místním obchodě.
Přihlášku si můžete také elektronicky stáhnout na tomto odkazu.
Vyplněné přihlášky, které musí především obsahovat potvrzení lékaře o očkování dítěte, vhoďte do schránky mateřské školy nejpozději do 3.5.2021.
Bude Vám přiděleno pořadové číslo Vaší žádosti, které Vám bude zasláno jako SMS na mobil, což bude potvrzením přijetí přihlášky.
Při oznámení výsledků přijímacího řízení bude zveřejněno, které pořadové číslo bylo přijato, (ne jméno).
Rozhodnutí vydá zástupce ředitelky nejpozději do 7.5.2021 a výsledky přijímacího řízení vyvěsí v mateřské škole, na obecním úřadu a na webových stránkách Obce Hnanice.
Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti od tří let, pouze výjimečně mladší.
Při určování pořadí přijatých dětí postupuje ředitelka v souladu se Směrnicí o přijímání, která je dostupná ve školce nebo na webových stránkách obce.
Přihlášku si musí podat znovu i ty děti, které nebyly přijaty v loňském roce a také ty, které chtějí nastoupit v průběhu školního roku.
 
Zákonný zástupce dítěte se dostaví na 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KTERÝ SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 10.5.2021 OD 9.30 HOD DO 12.00 HOD.
 
Zákonný zástupce bude mít ochrannou roušku a před vstupem do Mš si vydezinfikuje ruce.
V případě potřeby, si lze domluvit náhradní termín zápisu na tel:515 22 16 65.
Na zápisu společně vyplníme základní dokumentaci. Budeme potřebovat rodné číslo, zdravotní pojišťovnu apod. 
 
Těšíme se na Vás. 
 
zástupce ředitelky: Zdenka Šebáková                      
starosta: Bc. Martin Dvořák

logo

banner klesti

banner krizport

BLOND1

mas 2

daniz

sonpp

znak npp

retzbach logo

znregionlogo

Znak obce Hnanice

Obec Hnanice

Obecní úřad Hnanice

ul. Znojemská 113

669 02, pošta Znojmo

 

+420 515 232 133

podatelna@obechnanice.cz

IČ: 00600351

DIČ: CZ00600351

IDDS: 7k4edqq

 

KB:13025741/0100

ČS:1580589329/0800

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2021 Obec Hnanice

Prohlášení o přístupnosti