advent 2014Rozsvícení adventního stromu

V sobotu 29. listopadu 2014 se uskuteční tradiční rozsvícení vánočního stromu a pomyslné zapálení první svíce na adventním věnci. Začátek je naplánován na 16:30 hodin u kostela sv. Wolfganga. Na úvod řekne pár slov starosta Hnanic Martin Dvořák a místní farář Marian Jiří Husek. Následovat budou vystoupení dětí z MŠ Hnanice, ZŠ v Šatově a místních mladých hasičů.

Celý článek...

 

prase rozenOpékání prasete

V sobotu 20. prosince 2014 se v Pohostinství Christl uskuteční opékání prasete. Zájemci musí do 10. prosince zaplatit u pana Christla poplatek ve výši 200,- Kč. Všechny srdečně zvou pořadatelé.

Celý článek...

 

divadlo zviratka loupezniciDivadlo Zvířátka a loupežníci
Ve středu 12.11. 2014 k nám opět zavítaly na návštěvu děti z mateřské školy v Šatově.  Všechny děti si chvíli společně pohrály a potom už zasedly a netrpělivě očekávaly, co nám tentokrát zahraje Dřevěné divadlo. Byla to pohádka Zvířátka a loupežníci.

Celý článek...

 

martinske hody 2014Krojované hody a Svatomartinské slavnosti

Je za námi opravdu vydařený víkend, který v sobotu 15. listopadu zahájily tradiční krojované Martinské hody. V jedenáct hodin dopoledne zazněla u kostela hudba a starosta Martin Dvořák předal právo hlavnímu stárkovi, kterým byl v letošním roce Ivo Dvořák. Od této chvíle zněl obcí zpěv krojovaných, který letos poprvé na chvíli přerušilo vystoupení Spolku přátel Hroznové kozy.

Celý článek...

 

natura 2000Návrh evropsky významné lokality Daníž

Území bylo vybráno vzhledem k dobrému stavu populace šidélka ozdobného a kvůli regionálně významnému a reprezentativnímu výskytu stanoviště 3130. V prostoru jižního Znojemska jde z tohoto pohledu o jeden z nejkvalitnějších polních mokřadů. Lokalita je reprezentativním příkladem biotopu druhu v celorepublikovém měřítku a vzhledem k velikosti populace může fungovat jako zdrojová lokalita k šíření populace.

Celý článek...

 

Ohlédnutí Jany Hýžové
Pomalu končí dnešní sváteční den, 17. listopad 2014, je to již 25 rok, kdy je tento den u nás uctíván.
Pro mnohé z Vás, možná nebyl nijak výjimečným svátečním dnem, v tom množství svátků, které v průběhu roku plynou, ale před 25 lety, byly Hnanice neperspektivní, zánikovou obcí, ležící na hranici s nepřátelskou zemí. Obyvatelé Hnanic, ve velké míře rezignovali na pocity svobody, zvykli si na permanentní účast vojáků a jiná omezení, plynoucí z totalitní doby.
Proto vnímám tento sváteční den, jako nesmírně důležitý pro naši obec i pro nás všechny, občany Hnanic.

 

e listi nppPodyjské E - listí

Tento měsíc Správa národního parku Podyjí ocenila Dobré skutky pro Podyjí 2014. Těmito oceněními chtějí tak upozornit na akce a lidi v regionu, kteří se podle jejich názoru snaží zlepšovat prostředí pro nás všechny.

Celý článek...

 
Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
Obecní úřad Hnanice

669 02, Znojemská 113

alt
tel., fax: 515 232 133
 ouhnanice@volny.cz
alt alt
alt alt
mapový server
autobusové spojení
alt
Seo test